e946daeb9746fd795b88d8d2de28aa25.jpg
8cee35881f642676472f3c55ee1694d8.jpg
afe44b0754630a3af1cdb228210ec9e0.jpg
6832087823a0818dbe13c8453b18d657.jpg
Vé máy bay trong nước

Thủ tướng đồng ý chủ trương mới được mua máy bay

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 110/2011/NĐ-CP ngày 5/12/2011 về quản lý hoạt động thuê, mua máy bay, động cơ, phụ tùng vật tư và dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa tàu bay, động cơ, phụ tùng vật tư máy bay.

Nghị định gồm 6 Chương, 35 Điều quy định nhiều vấn đề liên quan tới hoạt động thuê, mua máy bay; hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu cho thuê máy bay; các yêu cầu đối với máy bay, động cơ, phụ tùng vật tư máy bay; quy trình lựa chọn cơ sở bảo dưỡng sữa chữa máy bay và động cơ máy bay...

Nghị định quy định về điều kiện, thẩm quyền quyết định và trình tự thực hiện việc thuê, mua máy bay, động cơ, phụ tùng vật tư và dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa máy bay, động cơ, phụ tùng vật tư máy bay cho mục đích dân dụng đối với dự án sử dụng vốn nhà nước từ 30% trở lên để mua máy bay, động cơ máy bay.

Các hoạt động không phải lập dự án đầu tư bao gồm: thuê máy bay, động cơ, phụ tùng vật tư máy bay và mua phụ tùng vật tư máy bay, dịch vụ phụ tùng vật tư máy bay, dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa máy bay, động cơ máy bay, phụ tùng vật tư máy bay của doanh nghiệp Việt Nam có tỷ lệ sở hữu vốn nhà nước từ 30% trở lên. Đối tượng áp dụng là các tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài liên quan đến các hoạt động trên.

Bộ trưởng Bộ GTVT có thẩm quyền quyết định đầu tư đối với dự án động cơ, phụ tùng vật tư máy bay có sử dụng vốn ngân sách nhà nước. Trường hợp mua máy bay, Bộ trưởng Bộ GTVT quyết định đầu tư sau khi có ý kiến đồng ý về mặt chủ trương của Thủ tướng Chính phủ. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/2/2012.

P.V-giaothongvantai


Liên hệ với chúng tôi

 Ngọc: 09 2323 8383
 Skype: ngoc.mang.vn
 
  Hằng: 09 2212 8383
 Skype: phongve27
 
  Thủy: 09 2332 8383
 Skype: HanoiTicket
  Quyên: 09 3722 8383
 Skype: Vietour.vn
  Huyền: 09 2722 8383
 Skype: dulich.mang
  Vân: +849 22222 849
 Skype: Vietcycle

bai dinh

Yến sào Hà Nội