e946daeb9746fd795b88d8d2de28aa25.jpg
8cee35881f642676472f3c55ee1694d8.jpg
afe44b0754630a3af1cdb228210ec9e0.jpg
6832087823a0818dbe13c8453b18d657.jpg
Vé máy bay trong nước

Chỉ được mua hàng miễn thuế tại của khẩu, sân bay nhập cảnh

Quy định như trên trên vừa được Thủ tướng Chính phủ bổ sung tại Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế về kinh doanh bán hàng miễn thuế.

xxx
xxx

Cụ thể, tại quyết định 44/2013/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 19/7/2013 quy định: "Người nhập cảnh ngay sau khi hoàn thành thủ tục nhập cảnh được mua hàng miễn thuế ngay tại cửa khẩu quốc tế sân bay nhập cảnh; không được mua hàng miễn thuế sau khi đã ra khỏi khu vực quản lý, kim tra, kiểm soát của cơ quan Hải quan tại cửa khẩu quốc tế sân bay nhập cảnh;

Người nhập cảnh khi mua hàng miễn thuế phải xuất trình hộ chiếu có đóng dấu nhập cảnh, thẻ lên tàu bay - Boarding pass. Cửa hàng miễn thuế phải sao chụp lưu một trong những chứng từ này.

Bên cạnh quy định kể trên, quyết định của Thủ tướng Chính phủ còn sửa đổi bổ sung một số vấn đề liên quan đến quy định về đồng tiền dùng trong giao dịch tại cửa hàng miễn thuế; Việc nhập khẩu thuốc lá để kinh doanh bán hàng miễn thuế; Địa điểm đặt cửa hàng miễn thuế ; Đối tượng và điều kiện được mua hàng miễn thuế ...

Quyết định kể trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 / 9/2013.

- Theo GTVT -


Liên hệ với chúng tôi

 Ngọc: 09 2323 8383
 Skype: ngoc.mang.vn
 
  Hằng: 09 2212 8383
 Skype: phongve27
 
  Thủy: 09 2332 8383
 Skype: HanoiTicket
  Quyên: 09 3722 8383
 Skype: Vietour.vn
  Huyền: 09 2722 8383
 Skype: dulich.mang
  Vân: +849 22222 849
 Skype: Vietcycle

bai dinh

Yến sào Hà Nội