e946daeb9746fd795b88d8d2de28aa25.jpg
8cee35881f642676472f3c55ee1694d8.jpg
afe44b0754630a3af1cdb228210ec9e0.jpg
6832087823a0818dbe13c8453b18d657.jpg
vé máy bay đi Mỹ

Vé máy bay đi Mỹ

Giá Vé máy bay từ Việt Nam đi Mỹ được cung cấp qua điện thoại: 09 2323 8383 - 09 2332 8383 - 04 3722 8383 và giao vé tận nơi miễn phí. 

Với đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm, tận tình chu đáo, chúng tôi tin rằng sẽ mang đến cho bạn những tấm vé tốt nhất.

Vé máy bay Sài Gòn đi Broome

 

Giá vé máy bay theo đổi theo mùa, theo ngày trong tuần và theo giờ bay, vì vậy để biết thống tin chính xác nên gọi: 09 2323 8383 - 09 2332 8383 - 04 3722 8383 để được tư vấn

Việt Nam đi Mỹ - Giá vé máy bay đặc biệt Vietnam Airlines

Từ Đến

Giá khứ hồi

Xuất vé Ngày bay Loại giá vé
Hà Nội Atlanta 5150 USD 01/04/13-31/04/14

01/07-31/08

10/12-25/12

Thương gia linh hoạt
Hà Nội Atlanta 1000 USD 01/04/13-31/04/14

01/07-31/08

10/12-25/12

Tiết kiệm
Hà Nội Austin 5150 USD 01/04/13-31/04/14

01/07-31/08

10/12-25/12

Thương gia linh hoạt
Hà Nội Austin 1000 USD 01/04/13-31/04/14

01/07-31/08

10/12-25/12

Tiết kiệm
Hà Nội Boston 5150 USD 01/04/13-31/04/14

01/07-31/08

10/12-25/12

Thương gia linh hoạt
Hà Nội Boston 1100 USD 01/04/13-31/04/14

01/07-31/08

10/12-25/12

Tiết kiệm
Hà Nội Chicago 5150 USD 01/04/13-31/04/14

01/07-31/08

10/12-25/12

Thương gia linh hoạt
Hà Nội Chicago 1100 USD 01/04/13-31/04/14

01/07-31/08

10/12-25/12

Tiết kiệm
Hà Nội Dallas Fort Worth 5150 USD 01/04/13-31/04/14

01/07-31/08

10/12-25/12

Thương gia linh hoạt
Hà Nội Dallas Fort Worth 1000 USD 01/04/13-31/04/14

01/07-31/08

10/12-25/12

Tiết kiệm
Hà Nội Denver 5150 USD 01/04/13-31/04/14

01/07-31/08

10/12-25/12

Thương gia linh hoạt
Hà Nội Denver 1100 USD 01/04/13-31/04/14

01/07-31/08

10/12-25/12

Tiết kiệm
Hà Nội Honolulu 4950 USD 01/04/13-31/04/14

01/07-31/08

10/12-25/12

Thương gia linh hoạt
Hà Nội Honolulu 1050 USD 01/04/13-31/04/14

01/07-31/08

10/12-25/12

Tiết kiệm
Hà Nội Houston 5150 USD 01/04/13-31/04/14

01/07-31/08

10/12-25/12

Thương gia linh hoạt
Hà Nội Houston 1000 USD 01/04/13-31/04/14

01/07-31/08

10/12-25/12

Tiết kiệm
Hà Nội Los Angeles 1320 USD 01/04/13-31/04/14

01/07-31/08

10/12-25/12

Phổ thông linh hoạt
Hà Nội Los Angeles 900 USD 01/04/13-31/04/14

01/07-31/08

10/12-25/12

Phổ thông bán linh hoạt
Hà Nội Miami 5150 USD 01/04/13-31/04/14

01/07-31/08

10/12-25/12

Thương gia linh hoạt
Hà Nội Miami 1000 USD 01/04/13-31/04/14

01/07-31/08

10/12-25/12

Tiết kiệm
Hà Nội Mineapolis 5150 USD 01/04/13-31/04/14

01/07-31/08

10/12-25/12

Thương gia linh hoạt
Hà Nội Mineapolis 1000 USD 01/04/13-31/04/14

01/07-31/08

10/12-25/12

Tiết kiệm
Hà Nội Portland 4950 USD 01/04/13-31/04/14

01/07-31/08

10/12-25/12

Thương gia linh hoạt
Hà Nội Portland 1050 USD 01/04/13-31/04/14

01/07-31/08

10/12-25/12

Tiết kiệm
Hà Nội Philadelphia 5150 USD 01/04/13-31/04/14

01/07-31/08

10/12-25/12

Thương gia linh hoạt
Hà Nội Philadelphia 1100 USD 01/04/13-31/04/14

01/07-31/08

10/12-25/12

Tiết kiệm
Hà Nội San Francisco 1320 USD 01/04/13-31/04/14

01/07-31/08

10/12-25/12

Phổ thông linh hoạt
Hà Nội San Francisco 900 USD 01/04/13-31/04/14

01/07-31/08

10/12-25/12

Phổ thông bán linh hoạt
Hà Nội Seattle 4950 USD 01/04/13-31/04/14

01/07-31/08

10/12-25/12

Thương gia linh hoạt
Hà Nội Seattle 1050 USD 01/04/13-31/04/14

01/07-31/08

10/12-25/12

Tiết kiệm
Hà Nội St Louis 5150 USD 01/04/13-31/04/14

01/07-31/08

10/12-25/12

Thương gia linh hoạt
Hà Nội St Louis 1100 USD 01/04/13-31/04/14

01/07-31/08

10/12-25/12

Tiết kiệm
Hà Nội Washington D.C 5150 USD 01/04/13-31/04/14

01/07-31/08

10/12-25/12

Thương gia linh hoạt
Hà Nội Washington D.C 1000 USD 01/04/13-31/04/14

01/07-31/08

10/12-25/12

Tiết kiệm
TP.Hồ Chí Minh Atlanta 5000 USD 01/04/13-31/04/14

01/01-30/06

01/09-09/12

26/12-31/12

Thương gia linh hoạt
TP.Hồ Chí Minh Atlanta 950 USD 01/04/13-31/04/14

01/01-30/06

01/09-09/12

26/12-31/12
Tiết kiệm
TP.Hồ Chí Minh Austin 5000 USD 01/04/13-31/04/14

01/01-30/06

01/09-09/12

26/12-31/12
Thương gia linh hoạt
TP.Hồ Chí Minh Austin 950 USD 01/04/13-31/04/14

01/01-30/06

01/09-09/12

26/12-31/12
Tiết kiệm
TP.Hồ Chí Minh Boston 5000 USD 01/04/13-31/04/14

01/01-30/06

01/09-09/12

26/12-31/12
Thương gia linh hoạt
TP.Hồ Chí Minh Boston 950 USD 01/04/13-31/04/14

01/01-30/06

01/09-09/12

26/12-31/12
Tiết kiệm
TP.Hồ Chí Minh Chicago 5000 USD 01/04/13-31/04/14

01/01-30/06

01/09-09/12

26/12-31/12
Thương gia linh hoạt
TP.Hồ Chí Minh Chicago 950 USD 01/04/13-31/04/14

01/01-30/06

01/09-09/12

26/12-31/12
Tiết kiệm
TP.Hồ Chí Minh Dallas Fort Worth 5000 USD 01/04/13-31/04/14

01/01-30/06

01/09-09/12

26/12-31/12
Thương gia linh hoạt
TP.Hồ Chí Minh Dallas Fort Worth 950 USD 01/04/13-31/04/14

01/01-30/06

01/09-09/12

26/12-31/12
Tiết kiệm
TP.Hồ Chí Minh Denver 5000 USD 01/04/13-31/04/14

01/01-30/06

01/09-09/12

26/12-31/12
Thương gia linh hoạt
TP.Hồ Chí Minh Denver 950 USD 01/04/13-31/04/14

01/01-30/06

01/09-09/12

26/12-31/12
Tiết kiệm
TP.Hồ Chí Minh Honolulu 4800 USD 01/04/13-31/04/14

01/01-30/06

01/09-09/12

26/12-31/12
Thương gia linh hoạt
TP.Hồ Chí Minh Honolulu 900 USD 01/04/13-31/04/14

01/01-30/06

01/09-09/12

26/12-31/12
Tiết kiệm
TP.Hồ Chí Minh Houston 5000 USD 01/04/13-31/04/14

01/01-30/06

01/09-09/12

26/12-31/12
Thương gia linh hoạt
TP.Hồ Chí Minh Houston 950 USD 01/04/13-31/04/14

01/01-30/06

01/09-09/12

26/12-31/12
Tiết kiệm
TP.Hồ Chí Minh Los Angeles 1170 USD 01/04/13-31/04/14

01/01-30/06

01/09-09/12

26/12-31/12
Phổ thông linh hoạt
TP.Hồ Chí Minh Los Angeles 750 USD 01/04/13-31/04/14

01/01-30/06

01/09-09/12

26/12-31/12
Phổ thông bán linh hoạt
TP.Hồ Chí Minh Miami 5000 USD 01/04/13-31/04/14

01/01-30/06

01/09-09/12

26/12-31/12
Thương gia linh hoạt
TP.Hồ Chí Minh Miami 950 USD 01/04/13-31/04/14

01/01-30/06

01/09-09/12

26/12-31/12
Tiết kiệm
TP.Hồ Chí Minh Mineapolis 5000 USD 01/04/13-31/04/14

01/01-30/06

01/09-09/12

26/12-31/12
Thương gia linh hoạt
TP.Hồ Chí Minh Mineapolis 950 USD 01/04/13-31/04/14

01/01-30/06

01/09-09/12

26/12-31/12
Tiết kiệm
TP.Hồ Chí Minh Portland 4800 USD 01/04/13-31/04/14

01/01-30/06

01/09-09/12

26/12-31/12
Thương gia linh hoạt
TP.Hồ Chí Minh Portland 900 USD 01/04/13-31/04/14

01/01-30/06

01/09-09/12

26/12-31/12
Tiết kiệm
TP.Hồ Chí Minh Philadelphia 5000 USD 01/04/13-31/04/14

01/01-30/06

01/09-09/12

26/12-31/12
Thương gia linh hoạt
TP.Hồ Chí Minh Philadelphia 950 USD 01/04/13-31/04/14

01/01-30/06

01/09-09/12

26/12-31/12
Tiết kiệm
TP.Hồ Chí Minh San Francisco 1170 USD 01/04/13-31/04/14

01/01-30/06

01/09-09/12

26/12-31/12
Phổ thông linh hoạt
TP.Hồ Chí Minh San Francisco 750 USD 01/04/13-31/04/14

01/01-30/06

01/09-09/12

26/12-31/12
Phổ thông bán linh hoạt
TP.Hồ Chí Minh Seattle 4800 USD 01/04/13-31/04/14

01/01-30/06

01/09-09/12

26/12-31/12
Thương gia linh hoạt
TP.Hồ Chí Minh Seattle 900 USD 01/04/13-31/04/14

01/01-30/06

01/09-09/12

26/12-31/12
Tiết kiệm
TP.Hồ Chí Minh St Louis 5000 USD 01/04/13-31/04/14

01/01-30/06

01/09-09/12

26/12-31/12
Thương gia linh hoạt
TP.Hồ Chí Minh St Louis 950 USD 01/04/13-31/04/14

01/01-30/06

01/09-09/12

26/12-31/12
Tiết kiệm
TP.Hồ Chí Minh Washington D.C 5000 USD 01/04/13-31/04/14

01/01-30/06

01/09-09/12

26/12-31/12
Thương gia linh hoạt
TP.Hồ Chí Minh Washington D.C 950 USD 01/04/13-31/04/14

01/01-30/06

01/09-09/12

26/12-31/12
Tiết kiệm

Giá vé máy bay đã bao gồm thuế và lệ phí. Giá vé thay đổi theo mùa. Liên hệ trực tiếp để được giá vé ưu đãi dành cho Sinh viên
Tùy thuộc vào tình trạng chỗ, các mức giá vé cao hơn có thể được áp dụng.

Gọi 09 2323 8383 để được đáp ứng nhu cầu mua vé máy bay du lịch, công tác, du học và định cư sang Mỹ, phòng vé máy bay VFX hiện đang cung cấp số lượng lớn vé máy bay một chiều và khứ hồi từ Việt Nam đi Mỹ với nhiều hạng ghế từ phổ thông đến hạng thương gia, từ giá vé rẻ nhất đến các giá vé dành cho doanh nhân.

Đến với phòng vé máy bay VFX, quý khách sẽ nhận được sự hướng dẫn và tư vấn nhiệt tình từ nhân viên của chúng tôi trong việc lựa chọn chuyến bay phù hợp với giá vé hợp lý nhất đến Mỹ, thủ tục làm visa xuất nhập cảnh,...tạo mọi điều kiện tốt để quý khách có một chuyến bay hài lòng nhất đến Mỹ.

Đặt mua vé máy bay đi từ Việt Nam đi Mỹ như thế nào? hệ thống đặt vé máy bay trực tuyến VFX luôn cập nhật và cung cấp vé máy bay đi Mỹ. Khách hàng có thể so sánh giá vé máy bay đi Mỹ của hơn 100 hãng hàng không và đặt vé máy bay bằng cách gọi: 09 2323 8383 một cách nhanh chóng qua hệ thống thanh toán tiện lợi với mức giá tốt nhất và đội ngũ tư vấn, chăm sóc khách hàng phục vụ 24/7.

 TỔNG ĐẠI LÝ VÉ MÁY BAY VFX

Cam kết giá vé rẻ nhất
Phục vụ mọi lúc, mọi nơi, mọi tuyến bay
Tổng đài tư vấn và giải đáp thắc mắc: 09 2323 8383 - 09 2332 8383

Hoặc liên hệ theo địa chỉ: 

 

     Văn phòng Hà Nội: 83 Thụy Khuê - Tây Hồ - Hà Nội 
     Điện thoại: 04 3722 8383 - Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Yahoo: Phongve27

 


Liên hệ với chúng tôi

 Ngọc: 09 2323 8383
 Skype: ngoc.mang.vn
 
  Hằng: 09 2212 8383
 Skype: phongve27
 
  Thủy: 09 2332 8383
 Skype: HanoiTicket
  Quyên: 09 3722 8383
 Skype: Vietour.vn
  Huyền: 09 2722 8383
 Skype: dulich.mang
  Vân: +849 22222 849
 Skype: Vietcycle

bai dinh

Yến sào Hà Nội