e946daeb9746fd795b88d8d2de28aa25.jpg
8cee35881f642676472f3c55ee1694d8.jpg
afe44b0754630a3af1cdb228210ec9e0.jpg
6832087823a0818dbe13c8453b18d657.jpg
Jetstar

Cám ơn Jetstar. Hôm nay ngày Thứ sáu!

Chương trình Thứ sáu, siêu khuyến mại bắt đầu từ 14:00 đến 20:00 ngày 25/04/2014 hoặc khi vé được bán hết.
Điểm khởi hành   Điểm đến Ngày bay Khuyến mại
kết thúc
Loại khuyến mại Loại vé Giá Starter^
VND
 
Tp.Hồ Chí Minh   Hà Nội 9 Sep -
23 Oct 2014
20:00
25/04/2014
Thứ sáu, siêu khuyến mại!
Chú ý
Starter 68000 Mua ngay
 
Hà Nội   Tp.Hồ Chí Minh 9 Sep -
23 Oct 2014
20:00
25/04/2014
Thứ sáu, siêu khuyến mại!
Chú ý
Starter 68000 Mua ngay
 
Tp.Hồ Chí Minh   Buôn Ma Thuột 7 May -
29 May 2014
20:00
25/04/2014
Thứ sáu, siêu khuyến mại!
Chú ý
Starter 370000 Mua ngay
 
Buôn Ma Thuột   Tp.Hồ Chí Minh 7 May -
29 May 2014
20:00
25/04/2014
Thứ sáu, siêu khuyến mại!
Chú ý
Starter 370000 Mua ngay
 
Tp.Hồ Chí Minh   Buôn Ma Thuột 9 Sep -
23 Oct 2014
20:00
25/04/2014
Thứ sáu, siêu khuyến mại!
Chú ý
Starter 370000 Mua ngay
 
Buôn Ma Thuột   Tp.Hồ Chí Minh 9 Sep -
23 Oct 2014
20:00
25/04/2014
Thứ sáu, siêu khuyến mại!
Chú ý
Starter 370000 Mua ngay
 
Tp.Hồ Chí Minh   Buôn Ma Thuột 18 Apr -
18 Jul 2014
When Sold Out Giá rẻ hàng ngày!
Chú ý
Starter 370000 Mua ngay
 
Buôn Ma Thuột   Tp.Hồ Chí Minh 18 Apr -
18 Jul 2014
When Sold Out Giá rẻ hàng ngày!
Chú ý
Starter 370000 Mua ngay
 
Tp.Hồ Chí Minh   Nha Trang 18 Apr -
31 May 2014
When Sold Out Giá rẻ hàng ngày!
Chú ý
Starter 370000 Mua ngay
 
Nha Trang   Tp.Hồ Chí Minh 18 Apr -
31 May 2014
When Sold Out Giá rẻ hàng ngày!
Chú ý
Starter 370000 Mua ngay
 
Tp.Hồ Chí Minh   Hải Phòng 9 Sep -
23 Oct 2014
20:00
25/04/2014
Thứ sáu, siêu khuyến mại!
Chú ý
Starter 800000 Mua ngay
 
Hải Phòng   Tp.Hồ Chí Minh 9 Sep -
23 Oct 2014
20:00
25/04/2014
Thứ sáu, siêu khuyến mại!
Chú ý
Starter 800000 Mua ngay
 
Tp.Hồ Chí Minh   Hải Phòng 13 May -
29 May 2014
20:00
25/04/2014
Thứ sáu, siêu khuyến mại!
Chú ý
Starter 800000 Mua ngay
 
Hải Phòng   Tp.Hồ Chí Minh 13 May -
29 May 2014
20:00
25/04/2014
Thứ sáu, siêu khuyến mại!
Chú ý
Starter 800000 Mua ngay
 
Tp.Hồ Chí Minh   Singapore 6 May -
29 May 2014
23:59
30/04/2014
Khuyến mại mùa Hè của Jetstar!
Chú ý
Starter 800000 Mua ngay
 
Singapore   Tp.Hồ Chí Minh 6 May -
29 May 2014
23:59
30/04/2014
Khuyến mại mùa Hè của Jetstar!
Chú ý
Starter 800000 Mua ngay
 
Tp.Hồ Chí Minh   Singapore 3 Jun -
26 Jun 2014
23:59
30/04/2014
Khuyến mại mùa Hè của Jetstar!
Chú ý
Starter 800000 Mua ngay
 
Singapore   Tp.Hồ Chí Minh 3 Jun -
26 Jun 2014
23:59
30/04/2014
Khuyến mại mùa Hè của Jetstar!
Chú ý
Starter 800000 Mua ngay
 
Tp.Hồ Chí Minh   Singapore 6 Aug -
23 Oct 2014
23:59
30/04/2014
Khuyến mại mùa Hè của Jetstar!
Chú ý
Starter 800000 Mua ngay
 
Singapore   Tp.Hồ Chí Minh 6 Aug -
23 Oct 2014
23:59
30/04/2014
Khuyến mại mùa Hè của Jetstar!
Chú ý
Starter 800000 Mua ngay
 
Tp.Hồ Chí Minh   Hải Phòng 18 Apr -
31 May 2014
When Sold Out Giá rẻ hàng ngày!
Chú ý
Starter 870000 Mua ngay
 
Hải Phòng   Tp.Hồ Chí Minh 18 Apr -
31 May 2014
When Sold Out Giá rẻ hàng ngày!
Chú ý
Starter 870000 Mua ngay
 
Tp.Hồ Chí Minh   Vinh 9 Sep -
23 Oct 2014
20:00
25/04/2014
Thứ sáu, siêu khuyến mại!
Chú ý
Starter 880000 Mua ngay
 
Vinh   Tp.Hồ Chí Minh 9 Sep -
23 Oct 2014
20:00
25/04/2014
Thứ sáu, siêu khuyến mại!
Chú ý
Starter 880000 Mua ngay
 
Tp.Hồ Chí Minh   Vinh 18 Apr -
31 May 2014
When Sold Out Giá rẻ hàng ngày!
Chú ý
Starter 980000 Mua ngay
 
Tp.Hồ Chí Minh   Jakarta 6 May -
29 May 2014
23:59
30/04/2014
Khuyến mại mùa Hè của Jetstar!
Chú ý
Starter 1663000 Mua ngay
 
Jakarta   Tp.Hồ Chí Minh 6 May -
29 May 2014
23:59
30/04/2014
Khuyến mại mùa Hè của Jetstar!
Chú ý
Starter 1663000 Mua ngay
 
Tp.Hồ Chí Minh   Jakarta 12 Aug -
23 Oct 2014
23:59
30/04/2014
Khuyến mại mùa Hè của Jetstar!
Chú ý
Starter 1663000 Mua ngay
 
Jakarta   Tp.Hồ Chí Minh 12 Aug -
23 Oct 2014
23:59
30/04/2014
Khuyến mại mùa Hè của Jetstar!
Chú ý
Starter 1663000 Mua ngay
 
Tp.Hồ Chí Minh   Bali (Denpasar) 6 May -
29 May 2014
23:59
30/04/2014
Khuyến mại mùa Hè của Jetstar!
Chú ý
Starter 1995000 Mua ngay
 
Bali (Denpasar)   Tp.Hồ Chí Minh 6 May -
29 May 2014
23:59
30/04/2014
Khuyến mại mùa Hè của Jetstar!
Chú ý
Starter 1995000 Mua ngay
 
Tp.Hồ Chí Minh   Bali (Denpasar) 3 Jun -
26 Jun 2014
23:59
30/04/2014
Khuyến mại mùa Hè của Jetstar!
Chú ý
Starter 1995000 Mua ngay
 
Bali (Denpasar)   Tp.Hồ Chí Minh 3 Jun -
26 Jun 2014
23:59
30/04/2014
Khuyến mại mùa Hè của Jetstar!
Chú ý
Starter 1995000 Mua ngay
 
Tp.Hồ Chí Minh   Darwin 6 May -
29 May 2014
23:59
30/04/2014
Khuyến mại mùa Hè của Jetstar!
Chú ý
Starter 2190000 Mua ngay
 
Darwin   Tp.Hồ Chí Minh 6 May -
29 May 2014
23:59
30/04/2014
Khuyến mại mùa Hè của Jetstar!
Chú ý
Starter 2190000 Mua ngay
 
Tp.Hồ Chí Minh   Darwin 21 Oct -
23 Oct 2014
23:59
30/04/2014
Khuyến mại mùa Hè của Jetstar!
Chú ý
Starter 2190000 Mua ngay
 
Darwin   Tp.Hồ Chí Minh 21 Oct -
23 Oct 2014
23:59
30/04/2014
Khuyến mại mùa Hè của Jetstar!
Chú ý
Starter 2190000 Mua ngay
 
Tp.Hồ Chí Minh   Manila 2 Sep -
23 Oct 2014
23:59
30/04/2014
Khuyến mại mùa Hè của Jetstar!
Chú ý
Starter 2956000 Mua ngay
 
Manila   Tp.Hồ Chí Minh 2 Sep -
23 Oct 2014
23:59
30/04/2014
Khuyến mại mùa Hè của Jetstar!
Chú ý
Starter 2956000 Mua ngay
 
Tp.Hồ Chí Minh   Melbourne (Tullamarine) 6 May -
29 May 2014
23:59
30/04/2014
Khuyến mại mùa Hè của Jetstar!
Chú ý
Starter 3846000 Mua ngay
 
Melbourne (Tullamarine)   Tp.Hồ Chí Minh 6 May -
29 May 2014
23:59
30/04/2014
Khuyến mại mùa Hè của Jetstar!
Chú ý
Starter 3846000 Mua ngay
 
Tp.Hồ Chí Minh   Melbourne (Tullamarine) 14 Oct -
23 Oct 2014
23:59
30/04/2014
Khuyến mại mùa Hè của Jetstar!
Chú ý
Starter 3846000 Mua ngay
 
Melbourne (Tullamarine)   Tp.Hồ Chí Minh 14 Oct -
23 Oct 2014
23:59
30/04/2014
Khuyến mại mùa Hè của Jetstar!
Chú ý
Starter 3846000 Mua ngay

Liên hệ với chúng tôi

 Ngọc: 09 2323 8383
 Skype: ngoc.mang.vn
 
  Hằng: 09 2212 8383
 Skype: phongve27
 
  Thủy: 09 2332 8383
 Skype: HanoiTicket
  Quyên: 09 3722 8383
 Skype: Vietour.vn
  Huyền: 09 2722 8383
 Skype: dulich.mang
  Vân: +849 22222 849
 Skype: Vietcycle

bai dinh

Yến sào Hà Nội