e946daeb9746fd795b88d8d2de28aa25.jpg
8cee35881f642676472f3c55ee1694d8.jpg
afe44b0754630a3af1cdb228210ec9e0.jpg
6832087823a0818dbe13c8453b18d657.jpg
Jetstar

Khuyến mại toàn mạng bay, giá chỉ từ 190.000 đồng.

Chương trình hiện đang diễn ra và sẽ kết thúc vào 23:59 ngày 12/8/2014. Hãy nhanh tay mua ngay vé rẻ trước khi vé được bán hết.

Điểm khởi hành   Điểm đến Ngày bay Khuyến mại
kết thúc
Loại khuyến mại Loại vé Giá Starter^
VND
 
Tp.Hồ Chí Minh   Buôn Ma Thuột 10 Sep -
29 Oct 2014
23:59
12/08/2014
Khuyến mại toàn mạng bay, giá chỉ từ 190.000đ
Chú ý
Starter 190000 Mua vé
 
Buôn Ma Thuột   Tp.Hồ Chí Minh 10 Sep -
29 Oct 2014
23:59
12/08/2014
Khuyến mại toàn mạng bay, giá chỉ từ 190.000đ
Chú ý
Starter 190000 Mua vé
 
Tp.Hồ Chí Minh   Phú Quốc 9 Sep -
30 Oct 2014
23:59
12/08/2014
Khuyến mại toàn mạng bay, giá chỉ từ 190.000đ
Chú ý
Starter 300000 Mua vé
 
Phú Quốc   Tp.Hồ Chí Minh 9 Sep -
30 Oct 2014
23:59
12/08/2014
Khuyến mại toàn mạng bay, giá chỉ từ 190.000đ
Chú ý
Starter 300000 Mua vé
 
Tp.Hồ Chí Minh   Nha Trang 9 Sep -
30 Oct 2014
23:59
12/08/2014
Khuyến mại toàn mạng bay, giá chỉ từ 190.000đ
Chú ý
Starter 320000 Mua vé
 
Nha Trang   Tp.Hồ Chí Minh 9 Sep -
30 Oct 2014
23:59
12/08/2014
Khuyến mại toàn mạng bay, giá chỉ từ 190.000đ
Chú ý
Starter 320000 Mua vé
 
Tp.Hồ Chí Minh   Đà Nẵng 9 Sep -
30 Oct 2014
23:59
12/08/2014
Khuyến mại toàn mạng bay, giá chỉ từ 190.000đ
Chú ý
Starter 350000 Mua vé
 
Đà Nẵng   Tp.Hồ Chí Minh 9 Sep -
30 Oct 2014
23:59
12/08/2014
Khuyến mại toàn mạng bay, giá chỉ từ 190.000đ
Chú ý
Starter 350000 Mua vé
 
Hà Nội   Đà Nẵng 9 Sep -
30 Oct 2014
23:59
12/08/2014
Khuyến mại toàn mạng bay, giá chỉ từ 190.000đ
Chú ý
Starter 420000 Mua vé
 
Đà Nẵng   Hà Nội 9 Sep -
30 Oct 2014
23:59
12/08/2014
Khuyến mại toàn mạng bay, giá chỉ từ 190.000đ
Chú ý
Starter 420000 Mua vé
 
Tp.Hồ Chí Minh   Thanh Hóa 9 Sep -
30 Oct 2014
23:59
12/08/2014
Khuyến mại toàn mạng bay, giá chỉ từ 190.000đ
Chú ý
Starter 490000 Mua vé
 
Thanh Hóa   Tp.Hồ Chí Minh 9 Sep -
30 Oct 2014
23:59
12/08/2014
Khuyến mại toàn mạng bay, giá chỉ từ 190.000đ
Chú ý
Starter 490000 Mua vé
 
Tp.Hồ Chí Minh   Huế 9 Sep -
30 Oct 2014
23:59
12/08/2014
Khuyến mại toàn mạng bay, giá chỉ từ 190.000đ
Chú ý
Starter 490000 Mua vé
 
Huế   Tp.Hồ Chí Minh 9 Sep -
30 Oct 2014
23:59
12/08/2014
Khuyến mại toàn mạng bay, giá chỉ từ 190.000đ
Chú ý
Starter 490000 Mua vé
 
Vinh   Buôn Ma Thuột 10 Sep -
29 Oct 2014
23:59
12/08/2014
Khuyến mại toàn mạng bay, giá chỉ từ 190.000đ
Chú ý
Starter 580000 Mua vé
 
Buôn Ma Thuột   Vinh 10 Sep -
29 Oct 2014
23:59
12/08/2014
Khuyến mại toàn mạng bay, giá chỉ từ 190.000đ
Chú ý
Starter 580000 Mua vé
 
Tp.Hồ Chí Minh   Singapore 2 Sep -
11 Dec 2014
23:59
12/08/2014
Khuyến mại toàn mạng bay, giá chỉ từ 190.000đ
Chú ý
Starter 600000 Mua vé
 
Singapore   Tp.Hồ Chí Minh 2 Sep -
11 Dec 2014
23:59
12/08/2014
Khuyến mại toàn mạng bay, giá chỉ từ 190.000đ
Chú ý
Starter 600000 Mua vé
 
Tp.Hồ Chí Minh   Singapore 14 Apr -
19 May 2015
23:59
12/08/2014
Khuyến mại toàn mạng bay, giá chỉ từ 190.000đ
Chú ý
Starter 600000 Mua vé
 
Singapore   Tp.Hồ Chí Minh 14 Apr -
19 May 2015
23:59
12/08/2014
Khuyến mại toàn mạng bay, giá chỉ từ 190.000đ
Chú ý
Starter 600000 Mua vé
 
Tp.Hồ Chí Minh   Singapore 7 Jan -
5 Feb 2015
23:59
12/08/2014
Khuyến mại toàn mạng bay, giá chỉ từ 190.000đ
Chú ý
Starter 600000 Mua vé
 
Singapore   Tp.Hồ Chí Minh 7 Jan -
5 Feb 2015
23:59
12/08/2014
Khuyến mại toàn mạng bay, giá chỉ từ 190.000đ
Chú ý
Starter 600000 Mua vé
 
Tp.Hồ Chí Minh   Hải Phòng 9 Sep -
30 Oct 2014
23:59
12/08/2014
Khuyến mại toàn mạng bay, giá chỉ từ 190.000đ
Chú ý
Starter 720000 Mua vé
 
Hải Phòng   Tp.Hồ Chí Minh 9 Sep -
30 Oct 2014
23:59
12/08/2014
Khuyến mại toàn mạng bay, giá chỉ từ 190.000đ
Chú ý
Starter 720000 Mua vé
 
Tp.Hồ Chí Minh   Hà Nội 9 Sep -
30 Oct 2014
23:59
12/08/2014
Khuyến mại toàn mạng bay, giá chỉ từ 190.000đ
Chú ý
Starter 740000 Mua vé
 
Hà Nội   Tp.Hồ Chí Minh 9 Sep -
30 Oct 2014
23:59
12/08/2014
Khuyến mại toàn mạng bay, giá chỉ từ 190.000đ
Chú ý
Starter 740000 Mua vé
 
Tp.Hồ Chí Minh   Vinh 9 Sep -
30 Oct 2014
23:59
12/08/2014
Khuyến mại toàn mạng bay, giá chỉ từ 190.000đ
Chú ý
Starter 780000 Mua vé
 
Vinh   Tp.Hồ Chí Minh 9 Sep -
30 Oct 2014
23:59
12/08/2014
Khuyến mại toàn mạng bay, giá chỉ từ 190.000đ
Chú ý
Starter 780000 Mua vé
 

Liên hệ với chúng tôi

 Ngọc: 09 2323 8383
 Skype: ngoc.mang.vn
 
  Hằng: 09 2212 8383
 Skype: phongve27
 
  Thủy: 09 2332 8383
 Skype: HanoiTicket
  Quyên: 09 3722 8383
 Skype: Vietour.vn
  Huyền: 09 2722 8383
 Skype: dulich.mang
  Vân: +849 22222 849
 Skype: Vietcycle

bai dinh

Yến sào Hà Nội