e946daeb9746fd795b88d8d2de28aa25.jpg
8cee35881f642676472f3c55ee1694d8.jpg
afe44b0754630a3af1cdb228210ec9e0.jpg
6832087823a0818dbe13c8453b18d657.jpg
Jetstar

Cuối tuần siêu khuyến mại!

Chương trình Cuối tuần, siêu khuyến mại bắt đầu từ 11:00 14/11/2014 đến 23:59 ngày 16/11/2014.
Hãy nhanh tay mua ngay vé rẻ trước khi vé được bán hết.

Kênh bán: Tất cả các kênh

  • Các phòng vé và đại lý bán vé máy bay trên đếnàn quốc
Điểm khởi hành   Điểm đến Ngày bay Khuyến mại
kết thúc
Loại khuyến mại Loại vé Giá Starter^
VND
 
Vinh   Hà Nội 5 Feb -
19 Feb 2015
23:59
16/11/2014
Cuối tuần siêu khuyến mại!
Chú ý
Starter 99000 Mua vé
 
Buôn Ma Thuột   Tp.Hồ Chí Minh 6 Feb -
18 Feb 2015
23:59
16/11/2014
Cuối tuần siêu khuyến mại!
Chú ý
Starter 220000 Mua vé
 
Nha Trang   Tp.Hồ Chí Minh 5 Feb -
19 Feb 2015
23:59
16/11/2014
Cuối tuần siêu khuyến mại!
Chú ý
Starter 290000 Mua vé
 
Phú Quốc   Tp.Hồ Chí Minh 5 Feb -
19 Feb 2015
23:59
16/11/2014
Cuối tuần siêu khuyến mại!
Chú ý
Starter 299000 Mua vé
 
Tp.Hồ Chí Minh   Bangkok 10 Dec -
18 Dec 2014
23:59
16/11/2014
Cuối tuần siêu khuyến mại!
Chú ý
Starter 299000 Mua vé
 
Bangkok   Tp.Hồ Chí Minh 10 Dec -
18 Dec 2014
23:59
16/11/2014
Cuối tuần siêu khuyến mại!
Chú ý
Starter 299000 Mua vé
 
Tp.Hồ Chí Minh   Bangkok 7 Jan -
12 Feb 2015
23:59
16/11/2014
Cuối tuần siêu khuyến mại!
Chú ý
Starter 299000 Mua vé
 
Bangkok   Tp.Hồ Chí Minh 7 Jan -
12 Feb 2015
23:59
16/11/2014
Cuối tuần siêu khuyến mại!
Chú ý
Starter 299000 Mua vé
 
Tp.Hồ Chí Minh   Bangkok 3 Mar -
26 Mar 2015
23:59
16/11/2014
Cuối tuần siêu khuyến mại!
Chú ý
Starter 299000 Mua vé
 
Bangkok   Tp.Hồ Chí Minh 3 Mar -
26 Mar 2015
23:59
16/11/2014
Cuối tuần siêu khuyến mại!
Chú ý
Starter 299000 Mua vé
 
Đà Nẵng   Hà Nội 5 Feb -
19 Feb 2015
23:59
16/11/2014
Cuối tuần siêu khuyến mại!
Chú ý
Starter 330000 Mua vé
 
Đà Nẵng   Tp.Hồ Chí Minh 5 Feb -
19 Feb 2015
23:59
16/11/2014
Cuối tuần siêu khuyến mại!
Chú ý
Starter 350000 Mua vé
 
Huế   Tp.Hồ Chí Minh 5 Feb -
19 Feb 2015
23:59
16/11/2014
Cuối tuần siêu khuyến mại!
Chú ý
Starter 399000 Mua vé
 
Tp.Hồ Chí Minh   Singapore 15 Nov -
11 Dec 2014
23:59
16/11/2014
Cuối tuần siêu khuyến mại!
Chú ý
Starter 399000 Mua vé
 
Singapore   Tp.Hồ Chí Minh 15 Nov -
11 Dec 2014
23:59
16/11/2014
Cuối tuần siêu khuyến mại!
Chú ý
Starter 399000 Mua vé
 
Tp.Hồ Chí Minh   Singapore 7 Jan -
5 Feb 2015
23:59
16/11/2014
Cuối tuần siêu khuyến mại!
Chú ý
Starter 399000 Mua vé
 
Singapore   Tp.Hồ Chí Minh 7 Jan -
5 Feb 2015
23:59
16/11/2014
Cuối tuần siêu khuyến mại!
Chú ý
Starter 399000 Mua vé
 
Tp.Hồ Chí Minh   Singapore 14 Apr -
19 May 2015
23:59
16/11/2014
Cuối tuần siêu khuyến mại!
Chú ý
Starter 399000 Mua vé
 
Singapore   Tp.Hồ Chí Minh 14 Apr -
19 May 2015
23:59
16/11/2014
Cuối tuần siêu khuyến mại!
Chú ý
Starter 399000 Mua vé
 
Vinh   Buôn Ma Thuột 6 Feb -
18 Feb 2015
23:59
16/11/2014
Cuối tuần siêu khuyến mại!
Chú ý
Starter 399000 Mua vé
 
Hà Nội   Tp.Hồ Chí Minh 5 Feb -
19 Feb 2015
23:59
16/11/2014
Cuối tuần siêu khuyến mại!
Chú ý
Starter 499000 Mua vé
 
Hải Phòng   Tp.Hồ Chí Minh 5 Feb -
19 Feb 2015
23:59
16/11/2014
Cuối tuần siêu khuyến mại!
Chú ý
Starter 499000 Mua vé
 
Thanh Hóa   Tp.Hồ Chí Minh 5 Feb -
19 Feb 2015
23:59
16/11/2014
Cuối tuần siêu khuyến mại!
Chú ý
Starter 550000 Mua vé
 
Vinh   Tp.Hồ Chí Minh 5 Feb -
19 Feb 2015
23:59
16/11/2014
Cuối tuần siêu khuyến mại!
Chú ý
Starter 590000 Mua vé

 


Liên hệ với chúng tôi

 Ngọc: 09 2323 8383
 Skype: ngoc.mang.vn
 
  Hằng: 09 2212 8383
 Skype: phongve27
 
  Thủy: 09 2332 8383
 Skype: HanoiTicket
  Quyên: 09 3722 8383
 Skype: Vietour.vn
  Huyền: 09 2722 8383
 Skype: dulich.mang
  Vân: +849 22222 849
 Skype: Vietcycle

bai dinh

Yến sào Hà Nội