e946daeb9746fd795b88d8d2de28aa25.jpg
8cee35881f642676472f3c55ee1694d8.jpg
afe44b0754630a3af1cdb228210ec9e0.jpg
6832087823a0818dbe13c8453b18d657.jpg
Jetstar

Sôi động cùng Tuần lễ mua sắm trực tuyến lớn nhất năm 2014! 16.000 vé máy bay giá 0 đồng

Hòa cùng không khí sôi động của Tuần lễ mua sắm Trực tuyến lớn nhất năm, Jetstar Pacific hân hành dành tặng Quý khách hàng chương trình khuyến mại đặc biệt "16.000 vé máy bay giá 0 đồng"

Chương trình sẽ bắt đầu từ 00:00 Thứ 7 ngày 6/12/2014 và kết thúc vào 23:59 ngày 11/12/2014

Hãy nhanh tay mua ngay trước khi vé siêu rẻ được bán hết.

Kênh bán: Tất cả các kênh

  • jetstar.com, mobile.jetstar.com, Jetstar iphone app (Tải về App store)
  • Trung tâm phục vụ khách hàng 19001550
  • Các phòng vé và đại lý bán vé máy bay trên toàn quốc

Lưu ý: Để mua được vé khuyến mại 0 đồng, Quý khách phải lựa chọn hành trình bay khứ hồi trong giai đoạn có khuyến mại. Khi đó giá mở bán cho chiều đi là giá bình thường trên hệ thống, giá mở bán cho chiều về được khuyến mại chỉ 0 đồng.

Điểm khởi hành   Điểm đến Ngày bay Khuyến mại
kết thúc
Loại khuyến mại Loại vé Giá Starter^
VND
 
Hà Nội   Đà Nẵng 11 Mar -
22 Apr 2015
23:59
09/12/2014
16.000 vé
giá 0 đồng

Chú ý
Starter 0 Mua vé
Thời gian bắt đầu 00:00 ngày 09/12/2014
Đà Nẵng   Hà Nội 11 Mar -
22 Apr 2015
23:59
09/12/2014
16.000 vé
giá 0 đồng

Chú ý
Starter 0 Mua vé
Thời gian bắt đầu 00:00 ngày 09/12/2014
Tp.Hồ Chí Minh   Buôn Ma Thuột 11 Mar -
22 Apr 2015
23:59
11/12/2014
16.000 vé
giá 0 đồng

Chú ý
Starter 0 Mua vé
Thời gian bắt đầu 00:00 ngày 11/12/2014
Buôn Ma Thuột   Tp.Hồ Chí Minh 11 Mar -
22 Apr 2015
23:59
11/12/2014
16.000 vé
giá 0 đồng

Chú ý
Starter 0 Mua vé
Thời gian bắt đầu 00:00 ngày 11/12/2014
Tp.Hồ Chí Minh   Nha Trang 11 Mar -
22 Apr 2015
23:59
10/12/2014
16.000 vé
giá 0 đồng

Chú ý
Starter 0 Mua vé
Thời gian bắt đầu 00:00 ngày 10/12/2014
Nha Trang   Tp.Hồ Chí Minh 11 Mar -
22 Apr 2015
23:59
10/12/2014
16.000 vé
giá 0 đồng

Chú ý
Starter 0 Mua vé
Thời gian bắt đầu 00:00 ngày 10/12/2014
Tp.Hồ Chí Minh   Đà Nẵng 11 Mar -
22 Apr 2015
23:59
07/12/2014
16.000 vé
giá 0 đồng

Chú ý
Starter 0 Mua vé
Thời gian bắt đầu 00:00 ngày 07/12/2014
Đà Nẵng   Tp.Hồ Chí Minh 11 Mar -
22 Apr 2015
23:59
07/12/2014
16.000 vé
giá 0 đồng

Chú ý
Starter 0 Mua vé
Thời gian bắt đầu 00:00 ngày 07/12/2014
Tp.Hồ Chí Minh   Hà Nội 11 Mar -
22 Apr 2015
23:59
06/12/2014
16.000 vé
giá 0 đồng

Chú ý
Starter 0 Mua vé
Thời gian bắt đầu 00:00 ngày 06/12/2014
Hà Nội   Tp.Hồ Chí Minh 11 Mar -
22 Apr 2015
23:59
06/12/2014
16.000 vé
giá 0 đồng

Chú ý
Starter 0 Mua vé
Thời gian bắt đầu 00:00 ngày 06/12/2014
Tp.Hồ Chí Minh   Hải Phòng 11 Mar -
22 Apr 2015
23:59
08/12/2014
16.000 vé
giá 0 đồng

Chú ý
Starter 0 Mua vé
Thời gian bắt đầu 00:00 ngày 08/12/2014
Hải Phòng   Tp.Hồ Chí Minh 11 Mar -
22 Apr 2015
23:59
08/12/2014
16.000 vé
giá 0 đồng

Chú ý
Starter 0 Mua vé
Thời gian bắt đầu 00:00 ngày 08/12/2014
Tp.Hồ Chí Minh   Nha Trang 11 Mar -
22 Apr 2015
23:59
11/12/2014
16.000 vé
giá 0 đồng

Chú ý
Starter 330000 Mua vé
 
Nha Trang   Tp.Hồ Chí Minh 11 Mar -
22 Apr 2015
23:59
11/12/2014
16.000 vé
giá 0 đồng

Chú ý
Starter 330000 Mua vé
 
Hà Nội   Bangkok 29 Mar -
22 Apr 2015
23:59
07/12/2014
16.000 vé
giá 0 đồng

Chú ý
Starter 350000 Mua vé
 
Bangkok   Hà Nội 29 Mar -
22 Apr 2015
23:59
07/12/2014
16.000 vé
giá 0 đồng

Chú ý
Starter 350000 Mua vé
 
Hà Nội   Bangkok 6 May -
28 May 2015
23:59
07/12/2014
16.000 vé
giá 0 đồng

Chú ý
Starter 350000 Mua vé
 
Bangkok   Hà Nội 6 May -
28 May 2015
23:59
07/12/2014
16.000 vé
giá 0 đồng

Chú ý
Starter 350000 Mua vé
 
Hà Nội   Bangkok 8 Sep -
9 Oct 2015
23:59
07/12/2014
16.000 vé
giá 0 đồng

Chú ý
Starter 350000 Mua vé
 
Bangkok   Hà Nội 8 Sep -
9 Oct 2015
23:59
07/12/2014
16.000 vé
giá 0 đồng

Chú ý
Starter 350000 Mua vé
 
Tp.Hồ Chí Minh   Buôn Ma Thuột 11 Mar -
22 Apr 2015
23:59
11/12/2014
16.000 vé
giá 0 đồng

Chú ý
Starter 350000 Mua vé
 
Buôn Ma Thuột   Tp.Hồ Chí Minh 11 Mar -
22 Apr 2015
23:59
11/12/2014
16.000 vé
giá 0 đồng

Chú ý
Starter 350000 Mua vé
 
Tp.Hồ Chí Minh   Huế 11 Mar -
22 Apr 2015
23:59
11/12/2014
16.000 vé
giá 0 đồng

Chú ý
Starter 370000 Mua vé
 
Huế   Tp.Hồ Chí Minh 11 Mar -
22 Apr 2015
23:59
11/12/2014
16.000 vé
giá 0 đồng

Chú ý
Starter 370000 Mua vé
 
Tp.Hồ Chí Minh   Phú Quốc 11 Mar -
22 Apr 2015
23:59
11/12/2014
16.000 vé
giá 0 đồng

Chú ý
Starter 370000 Mua vé
 
Phú Quốc   Tp.Hồ Chí Minh 11 Mar -
22 Apr 2015
23:59
11/12/2014
16.000 vé
giá 0 đồng

Chú ý
Starter 370000 Mua vé
 
Tp.Hồ Chí Minh   Bangkok 7 Jan -
12 Feb 2015
23:59
07/12/2014
16.000 vé
giá 0 đồng

Chú ý
Starter 399000 Mua vé
 
Bangkok   Tp.Hồ Chí Minh 7 Jan -
12 Feb 2015
23:59
07/12/2014
16.000 vé
giá 0 đồng

Chú ý
Starter 399000 Mua vé
 
Tp.Hồ Chí Minh   Bangkok 3 Mar -
2 Apr 2015
23:59
07/12/2014
16.000 vé
giá 0 đồng

Chú ý
Starter 399000 Mua vé
 
Bangkok   Tp.Hồ Chí Minh 3 Mar -
2 Apr 2015
23:59
07/12/2014
16.000 vé
giá 0 đồng

Chú ý
Starter 399000 Mua vé
 
Tp.Hồ Chí Minh   Bangkok 6 May -
28 May 2015
23:59
07/12/2014
16.000 vé
giá 0 đồng

Chú ý
Starter 399000 Mua vé
 
Bangkok   Tp.Hồ Chí Minh 6 May -
28 May 2015
23:59
07/12/2014
16.000 vé
giá 0 đồng

Chú ý
Starter 399000 Mua vé
 
Hà Nội   Đà Nẵng 11 Mar -
22 Apr 2015
23:59
11/12/2014
16.000 vé
giá 0 đồng

Chú ý
Starter 440000 Mua vé
 
Đà Nẵng   Hà Nội 11 Mar -
22 Apr 2015
23:59
11/12/2014
16.000 vé
giá 0 đồng

Chú ý
Starter 440000 Mua vé
 
Tp.Hồ Chí Minh   Singapore 6 Jan -
12 Feb 2015
23:59
07/12/2014
16.000 vé
giá 0 đồng

Chú ý
Starter 490000 Mua vé
 
Singapore   Tp.Hồ Chí Minh 6 Jan -
12 Feb 2015
23:59
07/12/2014
16.000 vé
giá 0 đồng

Chú ý
Starter 490000 Mua vé
 
Tp.Hồ Chí Minh   Singapore 3 Mar -
22 Apr 2015
23:59
07/12/2014
16.000 vé
giá 0 đồng

Chú ý
Starter 490000 Mua vé
 
Singapore   Tp.Hồ Chí Minh 3 Mar -
22 Apr 2015
23:59
07/12/2014
16.000 vé
giá 0 đồng

Chú ý
Starter 490000 Mua vé
 
Tp.Hồ Chí Minh   Singapore 6 May -
28 May 2015
23:59
07/12/2014
16.000 vé
giá 0 đồng

Chú ý
Starter 490000 Mua vé
 
Singapore   Tp.Hồ Chí Minh 6 May -
28 May 2015
23:59
07/12/2014
16.000 vé
giá 0 đồng

Chú ý
Starter 490000 Mua vé
 
Tp.Hồ Chí Minh   Singapore 21 Jul -
23 Oct 2015
23:59
07/12/2014
16.000 vé
giá 0 đồng

Chú ý
Starter 490000 Mua vé
 
Singapore   Tp.Hồ Chí Minh 21 Jul -
23 Oct 2015
23:59
07/12/2014
16.000 vé
giá 0 đồng

Chú ý
Starter 490000 Mua vé
 
Tp.Hồ Chí Minh   Hải Phòng 11 Mar -
22 Apr 2015
23:59
11/12/2014
16.000 vé
giá 0 đồng

Chú ý
Starter 790000 Mua vé
 
Hải Phòng   Tp.Hồ Chí Minh 11 Mar -
22 Apr 2015
23:59
11/12/2014
16.000 vé
giá 0 đồng

Chú ý
Starter 790000 Mua vé
 
Tp.Hồ Chí Minh   Vinh 11 Mar -
22 Apr 2015
23:59
11/12/2014
16.000 vé
giá 0 đồng

Chú ý
Starter 790000 Mua vé
 
Vinh   Tp.Hồ Chí Minh 11 Mar -
22 Apr 2015
23:59
11/12/2014
16.000 vé
giá 0 đồng

Chú ý
Starter 790000 Mua vé

 


Liên hệ với chúng tôi

 Ngọc: 09 2323 8383
 Skype: ngoc.mang.vn
 
  Hằng: 09 2212 8383
 Skype: phongve27
 
  Thủy: 09 2332 8383
 Skype: HanoiTicket
  Quyên: 09 3722 8383
 Skype: Vietour.vn
  Huyền: 09 2722 8383
 Skype: dulich.mang
  Vân: +849 22222 849
 Skype: Vietcycle

bai dinh

Yến sào Hà Nội