e946daeb9746fd795b88d8d2de28aa25.jpg
8cee35881f642676472f3c55ee1694d8.jpg
afe44b0754630a3af1cdb228210ec9e0.jpg
6832087823a0818dbe13c8453b18d657.jpg
Jetstar

Chính sách phụ nữ mang thai

Chuyến bay quốc nội và quốc tế được khai thác bới JetstarPacific:

  • Mang thai đến 28 tuần:

-Sổ khám thai hoặc phiếu siêu âm chứng minh được tuần tuổi thai

- Ký giấy miễn trừ trách nhiệm tại sân bay

  • Mang thai từ 28 – 35 tuần tuổi:

-Giấy xác nhận của bác sỹ (không quá 7 ngày so với ngày khởi hành)

- Ký giấy miễn trừ trách nhiệm

  • Mang thai trên 36 tuần tuổi: từ chối vận chuyển

Chuyến bay quốc tế được khai thác bởi JQ, 3K, VF, GK:

  • Mang thai trên 28 tuần:

- Giấy xác nhận của Bác sỹ không quá 10 ngày so với ngày khởi hành đầu tiên (Ngày sinh dự kiến, Mang thai một, sinh đôi/ba, có bất thường gì trong qua trình mang thai không…)

  • Nếu Chuyến bay dưới 4 tiếng:

+ Thai phụ bình thường: chấp nhận hành khách mang thai lên tới 40 tuần mà không yêu cầu xác nhận sức khỏe

+ Thai phụ mang đa thai: chấp nhận hành khách mang thai đến 36 tuần mà không yêu cầu xác nhận sức khỏe

  • Nếu Chuyến bay trên 4 tiếng:

+ Thai phụ bình thường: chấp nhận hành khách mang thai lên tới 36 tuần mà không yêu cầu xác nhận sức khỏe

+ Thai phụ mang đa thai: chấp nhận hành khách mang thai đến 32 tuần và yêu cầu xác nhận sức khỏe


Liên hệ với chúng tôi

 Ngọc: 09 2323 8383
 Skype: ngoc.mang.vn
 
  Hằng: 09 2212 8383
 Skype: phongve27
 
  Thủy: 09 2332 8383
 Skype: HanoiTicket
  Quyên: 09 3722 8383
 Skype: Vietour.vn
  Huyền: 09 2722 8383
 Skype: dulich.mang
  Vân: +849 22222 849
 Skype: Vietcycle

bai dinh

Yến sào Hà Nội