e946daeb9746fd795b88d8d2de28aa25.jpg
8cee35881f642676472f3c55ee1694d8.jpg
afe44b0754630a3af1cdb228210ec9e0.jpg
6832087823a0818dbe13c8453b18d657.jpg
Jetstar

Cuối tuần siêu khuyến mại! Vé máy bay giá chỉ từ 69.000đ

Chương trình Cuối tuần, siêu khuyến mại bắt đầu từ 11:00, Thứ sáu ngày 30/01/2015 và kết thúc vào 23:59, Chủ nhật ngày 01/02/2015. Hãy nhanh tay mua ngay vé rẻ trước khi vé được bán hết.

Kênh bán: Tất cả các kênh

  • Các phòng vé và đại lý bán vé máy bay trên toàn quốc
Điểm khởi hành   Điểm đến Ngày bay Khuyến mại
kết thúc
Loại khuyến mại Loại vé Giá Starter^
VND
 
Tp.Hồ Chí Minh   Buôn Ma Thuột 25 Feb -
10 Mar 2015
23:59
01/02/2015
Khuyến mại cuối tuần!
Chú ý
Starter VND69000 Mua vé
 
Tp.Hồ Chí Minh   Buôn Ma Thuột 11 Mar -
22 Apr 2015
23:59
01/02/2015
Khuyến mại cuối tuần!
Chú ý
Starter VND69000 Mua vé
 
Buôn Ma Thuột   Tp.Hồ Chí Minh 11 Mar -
22 Apr 2015
23:59
01/02/2015
Khuyến mại cuối tuần!
Chú ý
Starter VND69000 Mua vé
 
Tp.Hồ Chí Minh   Nha Trang 25 Feb -
10 Mar 2015
23:59
01/02/2015
Khuyến mại cuối tuần!
Chú ý
Starter VND99000 Mua vé
 
Tp.Hồ Chí Minh   Nha Trang 11 Mar -
22 Apr 2015
23:59
01/02/2015
Khuyến mại cuối tuần!
Chú ý
Starter VND99000 Mua vé
 
Nha Trang   Tp.Hồ Chí Minh 11 Mar -
22 Apr 2015
23:59
01/02/2015
Khuyến mại cuối tuần!
Chú ý
Starter VND99000 Mua vé
 
Tp.Hồ Chí Minh   Huế 2 Mar -
19 Mar 2015
23:59
01/02/2015
Khuyến mại cuối tuần!
Chú ý
Starter VND149000 Mua vé
 
Tp.Hồ Chí Minh   Huế 20 Mar -
22 Apr 2015
23:59
01/02/2015
Khuyến mại cuối tuần!
Chú ý
Starter VND149000 Mua vé
 
Huế   Tp.Hồ Chí Minh 20 Mar -
22 Apr 2015
23:59
01/02/2015
Khuyến mại cuối tuần!
Chú ý
Starter VND149000 Mua vé
 
Tp.Hồ Chí Minh   Đà Nẵng 2 Mar -
10 Mar 2015
23:59
01/02/2015
Khuyến mại cuối tuần!
Chú ý
Starter VND199000 Mua vé
 
Tp.Hồ Chí Minh   Đà Nẵng 11 Mar -
22 Apr 2015
23:59
01/02/2015
Khuyến mại cuối tuần!
Chú ý
Starter VND199000 Mua vé
 
Đà Nẵng   Tp.Hồ Chí Minh 11 Mar -
22 Apr 2015
23:59
01/02/2015
Khuyến mại cuối tuần!
Chú ý
Starter VND199000 Mua vé
 
Tp.Hồ Chí Minh   Quy Nhơn 18 Mar -
22 Apr 2015
23:59
01/02/2015
Khuyến mại cuối tuần!
Chú ý
Starter VND199000 Mua vé
 
Quy Nhơn   Tp.Hồ Chí Minh 18 Mar -
22 Apr 2015
23:59
01/02/2015
Khuyến mại cuối tuần!
Chú ý
Starter VND199000 Mua vé
 
Tp.Hồ Chí Minh   Tuy Hòa 30 Mar -
22 Apr 2015
23:59
01/02/2015
Khuyến mại cuối tuần!
Chú ý
Starter VND220000 Mua vé
 
Tuy Hòa   Tp.Hồ Chí Minh 30 Mar -
22 Apr 2015
23:59
01/02/2015
Khuyến mại cuối tuần!
Chú ý
Starter VND220000 Mua vé
 
Hà Nội   Bangkok 29 Mar -
22 Apr 2015
23:59
01/02/2015
Khuyến mại cuối tuần!
Chú ý
Starter VND299000 Mua vé
 
Bangkok   Hà Nội 29 Mar -
22 Apr 2015
23:59
01/02/2015
Khuyến mại cuối tuần!
Chú ý
Starter VND299000 Mua vé
 
Hà Nội   Bangkok 6 May -
28 May 2015
23:59
01/02/2015
Khuyến mại cuối tuần!
Chú ý
Starter VND299000 Mua vé
 
Bangkok   Hà Nội 6 May -
28 May 2015
23:59
01/02/2015
Khuyến mại cuối tuần!
Chú ý
Starter VND299000 Mua vé
 
Tp.Hồ Chí Minh   Bangkok 12 Mar -
9 Apr 2015
23:59
01/02/2015
Khuyến mại cuối tuần!
Chú ý
Starter VND399000 Mua vé
 
Bangkok   Tp.Hồ Chí Minh 12 Mar -
9 Apr 2015
23:59
01/02/2015
Khuyến mại cuối tuần!
Chú ý
Starter VND399000 Mua vé
 
Tp.Hồ Chí Minh   Hà Nội 3 Mar -
12 Mar 2015
23:59
01/02/2015
Khuyến mại cuối tuần!
Chú ý
Starter VND399000 Mua vé
 
Tp.Hồ Chí Minh   Hà Nội 13 Mar -
22 Apr 2015
23:59
01/02/2015
Khuyến mại cuối tuần!
Chú ý
Starter VND399000 Mua vé
 
Hà Nội   Tp.Hồ Chí Minh 13 Mar -
22 Apr 2015
23:59
01/02/2015
Khuyến mại cuối tuần!
Chú ý
Starter VND399000 Mua vé
 
Tp.Hồ Chí Minh   Hải Phòng 13 Mar -
22 Apr 2015
23:59
01/02/2015
Khuyến mại cuối tuần!
Chú ý
Starter VND399000 Mua vé
 
Hải Phòng   Tp.Hồ Chí Minh 13 Mar -
22 Apr 2015
23:59
01/02/2015
Khuyến mại cuối tuần!
Chú ý
Starter VND399000 Mua vé
 
Tp.Hồ Chí Minh   Vinh 25 Mar -
22 Apr 2015
23:59
01/02/2015
Khuyến mại cuối tuần!
Chú ý
Starter VND399000 Mua vé
 
Vinh   Tp.Hồ Chí Minh 25 Mar -
22 Apr 2015
23:59
01/02/2015
Khuyến mại cuối tuần!
Chú ý
Starter VND399000 Mua vé
 
Thanh Hóa   Buôn Ma Thuột 17 Mar -
22 Apr 2015
23:59
01/02/2015
Khuyến mại cuối tuần!
Chú ý
Starter VND399000 Mua vé
 
Buôn Ma Thuột   Thanh Hóa 17 Mar -
22 Apr 2015
23:59
01/02/2015
Khuyến mại cuối tuần!
Chú ý
Starter VND399000 Mua vé
 
Buôn Ma Thuột   Hải Phòng 7 Mar -
22 Apr 2015
23:59
01/02/2015
Khuyến mại cuối tuần!
Chú ý
Starter VND499000 Mua vé
 
Hải Phòng   Buôn Ma Thuột 7 Mar -
22 Apr 2015
23:59
01/02/2015
Khuyến mại cuối tuần!
Chú ý
Starter VND499000 Mua vé
 
Tp.Hồ Chí Minh   Đồng Hới 17 Mar -
22 Apr 2015
23:59
01/02/2015
Khuyến mại cuối tuần!
Chú ý
Starter VND499000 Mua vé
 
Đồng Hới   Tp.Hồ Chí Minh 17 Mar -
22 Apr 2015
23:59
01/02/2015
Khuyến mại cuối tuần!
Chú ý
Starter VND499000 Mua vé
 
Vinh   Buôn Ma Thuột 17 Mar -
22 Apr 2015
23:59
01/02/2015
Khuyến mại cuối tuần!
Chú ý
Starter VND499000 Mua vé
 
Buôn Ma Thuột   Vinh 17 Mar -
22 Apr 2015
23:59
01/02/2015
Khuyến mại cuối tuần!
Chú ý
Starter VND499000 Mua vé
 
 

Liên hệ với chúng tôi

 Ngọc: 09 2323 8383
 Skype: ngoc.mang.vn
 
  Hằng: 09 2212 8383
 Skype: phongve27
 
  Thủy: 09 2332 8383
 Skype: HanoiTicket
  Quyên: 09 3722 8383
 Skype: Vietour.vn
  Huyền: 09 2722 8383
 Skype: dulich.mang
  Vân: +849 22222 849
 Skype: Vietcycle

bai dinh

Yến sào Hà Nội