e946daeb9746fd795b88d8d2de28aa25.jpg
8cee35881f642676472f3c55ee1694d8.jpg
afe44b0754630a3af1cdb228210ec9e0.jpg
6832087823a0818dbe13c8453b18d657.jpg
Jetstar

Chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ. Ngày 8/3 vé máy bay giá chỉ từ 83.000 đồng!

Chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ. Ngày 8/3 vé máy bay giá chỉ từ 83.000 đồng!

Chương trình bắt đầu từ 11:00, Thứ 6 ngày 06/03/2015 và kết thúc vào 23:59, Chủ nhật ngày 08/03/2015. Hãy nhanh tay mua ngay vé rẻ trước khi vé được bán hết.

Kênh bán: Tất cả các kênh

  • Các phòng vé và đại lý bán vé máy bay trên toàn quốc
Điểm khởi hành   Điểm đến Ngày bay Khuyến mại
kết thúc
Loại khuyến mại Loại vé Giá Starter^
VND
 
Hà Nội   Bangkok 29 Mar -
22 Apr 2015
23:59
08/03/2015
Mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3
Chú ý
Starter VND83000 Mua vé
 
Bangkok   Hà Nội 29 Mar -
22 Apr 2015
23:59
08/03/2015
Mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3
Chú ý
Starter VND83000 Mua vé
 
Tp.Hồ Chí Minh   Tuy Hòa 29 Mar -
22 Apr 2015
23:59
08/03/2015
Mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3
Chú ý
Starter VND83000 Mua vé
 
Tuy Hòa   Tp.Hồ Chí Minh 29 Mar -
22 Apr 2015
23:59
08/03/2015
Mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3
Chú ý
Starter VND83000 Mua vé
 
Tp.Hồ Chí Minh   Bangkok 26 Mar -
22 Apr 2015
23:59
08/03/2015
Mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3
Chú ý
Starter VND299000 Mua vé
 
Bangkok   Tp.Hồ Chí Minh 26 Mar -
22 Apr 2015
23:59
08/03/2015
Mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3
Chú ý
Starter VND299000 Mua vé
 
Tp.Hồ Chí Minh   Buôn Ma Thuột 8 Sep -
24 Oct 2015
23:59
08/03/2015
Mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3
Chú ý
Starter VND299000 Mua vé
 
Buôn Ma Thuột   Tp.Hồ Chí Minh 8 Sep -
24 Oct 2015
23:59
08/03/2015
Mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3
Chú ý
Starter VND299000 Mua vé
 
Tp.Hồ Chí Minh   Nha Trang 8 Sep -
24 Oct 2015
23:59
08/03/2015
Mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3
Chú ý
Starter VND299000 Mua vé
 
Nha Trang   Tp.Hồ Chí Minh 8 Sep -
24 Oct 2015
23:59
08/03/2015
Mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3
Chú ý
Starter VND299000 Mua vé
 
Tp.Hồ Chí Minh   Huế 8 Sep -
24 Oct 2015
23:59
08/03/2015
Mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3
Chú ý
Starter VND299000 Mua vé
 
Huế   Tp.Hồ Chí Minh 8 Sep -
24 Oct 2015
23:59
08/03/2015
Mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3
Chú ý
Starter VND299000 Mua vé
 
Tp.Hồ Chí Minh   Phú Quốc 8 Sep -
24 Oct 2015
23:59
08/03/2015
Mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3
Chú ý
Starter VND299000 Mua vé
 
Phú Quốc   Tp.Hồ Chí Minh 8 Sep -
24 Oct 2015
23:59
08/03/2015
Mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3
Chú ý
Starter VND299000 Mua vé
 
Hà Nội   Đà Nẵng 8 Sep -
24 Oct 2015
23:59
08/03/2015
Mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3
Chú ý
Starter VND330000 Mua vé
 
Đà Nẵng   Hà Nội 8 Sep -
24 Oct 2015
23:59
08/03/2015
Mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3
Chú ý
Starter VND330000 Mua vé
 
Tp.Hồ Chí Minh   Đà Nẵng 8 Sep -
24 Oct 2015
23:59
08/03/2015
Mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3
Chú ý
Starter VND330000 Mua vé
 
Đà Nẵng   Tp.Hồ Chí Minh 8 Sep -
24 Oct 2015
23:59
08/03/2015
Mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3
Chú ý
Starter VND330000 Mua vé
 
Buôn Ma Thuột   Vinh 6 May -
20 May 2015
23:59
08/03/2015
Mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3
Chú ý
Starter VND399000 Mua vé
 
Vinh   Buôn Ma Thuột 6 May -
20 May 2015
23:59
08/03/2015
Mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3
Chú ý
Starter VND399000 Mua vé
 
Buôn Ma Thuột   Vinh 8 Sep -
24 Oct 2015
23:59
08/03/2015
Mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3
Chú ý
Starter VND399000 Mua vé
 
Vinh   Buôn Ma Thuột 8 Sep -
24 Oct 2015
23:59
08/03/2015
Mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3
Chú ý
Starter VND399000 Mua vé
 
Hải Phòng   Buôn Ma Thuột 8 Sep -
24 Oct 2015
23:59
08/03/2015
Mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3
Chú ý
Starter VND499000 Mua vé
 
Buôn Ma Thuột   Hải Phòng 8 Sep -
24 Oct 2015
23:59
08/03/2015
Mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3
Chú ý
Starter VND499000 Mua vé
 
Tp.Hồ Chí Minh   Hà Nội 6 May -
20 May 2015
23:59
08/03/2015
Mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3
Chú ý
Starter VND499000 Mua vé
 
Hà Nội   Tp.Hồ Chí Minh 6 May -
20 May 2015
23:59
08/03/2015
Mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3
Chú ý
Starter VND499000 Mua vé
 
Tp.Hồ Chí Minh   Hà Nội 8 Sep -
24 Oct 2015
23:59
08/03/2015
Mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3
Chú ý
Starter VND499000 Mua vé
 
Hà Nội   Tp.Hồ Chí Minh 8 Sep -
24 Oct 2015
23:59
08/03/2015
Mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3
Chú ý
Starter VND499000 Mua vé
 
Tp.Hồ Chí Minh   Hải Phòng 6 May -
20 May 2015
23:59
08/03/2015
Mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3
Chú ý
Starter VND499000 Mua vé
 
Hải Phòng   Tp.Hồ Chí Minh 6 May -
20 May 2015
23:59
08/03/2015
Mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3
Chú ý
Starter VND499000 Mua vé
 
Tp.Hồ Chí Minh   Hải Phòng 8 Sep -
24 Oct 2015
23:59
08/03/2015
Mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3
Chú ý
Starter VND499000 Mua vé
 
Hải Phòng   Tp.Hồ Chí Minh 8 Sep -
24 Oct 2015
23:59
08/03/2015
Mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3
Chú ý
Starter VND499000 Mua vé
 
Tp.Hồ Chí Minh   Singapore 17 Mar -
28 May 2015
23:59
08/03/2015
Mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3
Chú ý
Starter VND499000 Mua vé
 
Singapore   Tp.Hồ Chí Minh 17 Mar -
28 May 2015
23:59
08/03/2015
Mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3
Chú ý
Starter VND499000 Mua vé
 
Tp.Hồ Chí Minh   Thanh Hóa 6 May -
20 May 2015
23:59
08/03/2015
Mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3
Chú ý
Starter VND499000 Mua vé
 
Thanh Hóa   Tp.Hồ Chí Minh 6 May -
20 May 2015
23:59
08/03/2015
Mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3
Chú ý
Starter VND499000 Mua vé
 
Tp.Hồ Chí Minh   Thanh Hóa 8 Sep -
24 Oct 2015
23:59
08/03/2015
Mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3
Chú ý
Starter VND499000 Mua vé
 
Thanh Hóa   Tp.Hồ Chí Minh 8 Sep -
24 Oct 2015
23:59
08/03/2015
Mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3
Chú ý
Starter VND499000 Mua vé
 
Tp.Hồ Chí Minh   Đồng Hới 8 Sep -
24 Oct 2015
23:59
08/03/2015
Mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3
Chú ý
Starter VND499000 Mua vé
 
Đồng Hới   Tp.Hồ Chí Minh 8 Sep -
24 Oct 2015
23:59
08/03/2015
Mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3
Chú ý
Starter VND499000 Mua vé
 
Tp.Hồ Chí Minh   Vinh 6 May -
20 May 2015
23:59
08/03/2015
Mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3
Chú ý
Starter VND499000 Mua vé
 
Vinh   Tp.Hồ Chí Minh 6 May -
20 May 2015
23:59
08/03/2015
Mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3
Chú ý
Starter VND499000 Mua vé
 
Tp.Hồ Chí Minh   Vinh 8 Sep -
24 Oct 2015
23:59
08/03/2015
Mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3
Chú ý
Starter VND499000 Mua vé
 
Vinh   Tp.Hồ Chí Minh 8 Sep -
24 Oct 2015
23:59
08/03/2015
Mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3
Chú ý
Starter VND499000 Mua vé
 
Thanh Hóa   Buôn Ma Thuột 8 Sep -
24 Oct 2015
23:59
08/03/2015
Mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3
Chú ý
Starter VND499000 Mua vé
 
Buôn Ma Thuột   Thanh Hóa 8 Sep -
24 Oct 2015
23:59
08/03/2015
Mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3
Chú ý
Starter VND499000 Mua vé
 
 

Liên hệ với chúng tôi

 Ngọc: 09 2323 8383
 Skype: ngoc.mang.vn
 
  Hằng: 09 2212 8383
 Skype: phongve27
 
  Thủy: 09 2332 8383
 Skype: HanoiTicket
  Quyên: 09 3722 8383
 Skype: Vietour.vn
  Huyền: 09 2722 8383
 Skype: dulich.mang
  Vân: +849 22222 849
 Skype: Vietcycle

bai dinh

Yến sào Hà Nội