e946daeb9746fd795b88d8d2de28aa25.jpg
8cee35881f642676472f3c55ee1694d8.jpg
afe44b0754630a3af1cdb228210ec9e0.jpg
6832087823a0818dbe13c8453b18d657.jpg
Jetstar

Cuối tuần siêu khuyến mại! Vé máy bay chỉ từ 190.000d

Cuối tuần siêu khuyến mại!

Chương trình Cuối tuần, siêu khuyến mại bắt đầu từ 11:00, Thứ 6 ngày 27/03/2015 và kết thúc vào 23:59, Chủ nhật ngày 29/03/2015. Hãy nhanh tay mua ngay vé rẻ trước khi vé được bán hết.

Kênh bán: Tất cả các kênh

  • Các phòng vé và đại lý bán vé máy bay trên toàn quốc
Điểm khởi hành   Điểm đến Ngày bay Khuyến mại
kết thúc
Loại khuyến mại Loại vé Giá Starter^
VND
 
Tp.Hồ Chí Minh   Buôn Ma Thuột 1 Apr -
22 Apr 2015
23:59
29/03/2015
Cuối tuần siêu khuyến mại!
Chú ý
Starter VND190000 Mua vé
 
Buôn Ma Thuột   Tp.Hồ Chí Minh 1 Apr -
22 Apr 2015
23:59
29/03/2015
Cuối tuần siêu khuyến mại!
Chú ý
Starter VND190000 Mua vé
 
Tp.Hồ Chí Minh   Buôn Ma Thuột 6 May -
20 May 2015
23:59
29/03/2015
Cuối tuần siêu khuyến mại!
Chú ý
Starter VND190000 Mua vé
 
Buôn Ma Thuột   Tp.Hồ Chí Minh 6 May -
20 May 2015
23:59
29/03/2015
Cuối tuần siêu khuyến mại!
Chú ý
Starter VND190000 Mua vé
 
Hà Nội   Bangkok 6 May -
20 May 2015
23:59
29/03/2015
Cuối tuần siêu khuyến mại!
Chú ý
Starter VND199000 Mua vé
 
Bangkok   Hà Nội 6 May -
20 May 2015
23:59
29/03/2015
Cuối tuần siêu khuyến mại!
Chú ý
Starter VND199000 Mua vé
 
Hà Nội   Bangkok 8 Sep -
24 Oct 2015
23:59
29/03/2015
Cuối tuần siêu khuyến mại!
Chú ý
Starter VND199000 Mua vé
 
Bangkok   Hà Nội 8 Sep -
24 Oct 2015
23:59
29/03/2015
Cuối tuần siêu khuyến mại!
Chú ý
Starter VND199000 Mua vé
 
Tp.Hồ Chí Minh   Phú Quốc 6 May -
20 May 2015
23:59
29/03/2015
Cuối tuần siêu khuyến mại!
Chú ý
Starter VND240000 Mua vé
 
Phú Quốc   Tp.Hồ Chí Minh 6 May -
20 May 2015
23:59
29/03/2015
Cuối tuần siêu khuyến mại!
Chú ý
Starter VND240000 Mua vé
 
Tp.Hồ Chí Minh   Quy Nhơn 6 May -
20 May 2015
23:59
29/03/2015
Cuối tuần siêu khuyến mại!
Chú ý
Starter VND250000 Mua vé
 
Quy Nhơn   Tp.Hồ Chí Minh 6 May -
20 May 2015
23:59
29/03/2015
Cuối tuần siêu khuyến mại!
Chú ý
Starter VND250000 Mua vé
 
Tp.Hồ Chí Minh   Nha Trang 6 May -
20 May 2015
23:59
29/03/2015
Cuối tuần siêu khuyến mại!
Chú ý
Starter VND299000 Mua vé
 
Nha Trang   Tp.Hồ Chí Minh 6 May -
20 May 2015
23:59
29/03/2015
Cuối tuần siêu khuyến mại!
Chú ý
Starter VND299000 Mua vé
 
Tp.Hồ Chí Minh   Đà Nẵng 6 May -
20 May 2015
23:59
29/03/2015
Cuối tuần siêu khuyến mại!
Chú ý
Starter VND299000 Mua vé
 
Đà Nẵng   Tp.Hồ Chí Minh 6 May -
20 May 2015
23:59
29/03/2015
Cuối tuần siêu khuyến mại!
Chú ý
Starter VND299000 Mua vé
 
Tp.Hồ Chí Minh   Huế 6 May -
20 May 2015
23:59
29/03/2015
Cuối tuần siêu khuyến mại!
Chú ý
Starter VND350000 Mua vé
 
Huế   Tp.Hồ Chí Minh 6 May -
20 May 2015
23:59
29/03/2015
Cuối tuần siêu khuyến mại!
Chú ý
Starter VND350000 Mua vé
 
Tp.Hồ Chí Minh   Huế 8 Sep -
24 Oct 2015
23:59
29/03/2015
Cuối tuần siêu khuyến mại!
Chú ý
Starter VND350000 Mua vé
 
Huế   Tp.Hồ Chí Minh 8 Sep -
24 Oct 2015
23:59
29/03/2015
Cuối tuần siêu khuyến mại!
Chú ý
Starter VND350000 Mua vé
 
Hà Nội   Đà Nẵng 6 May -
20 May 2015
23:59
29/03/2015
Cuối tuần siêu khuyến mại!
Chú ý
Starter VND399000 Mua vé
 
Đà Nẵng   Hà Nội 6 May -
20 May 2015
23:59
29/03/2015
Cuối tuần siêu khuyến mại!
Chú ý
Starter VND399000 Mua vé
 
Tp.Hồ Chí Minh   Bangkok 6 May -
20 May 2015
23:59
29/03/2015
Cuối tuần siêu khuyến mại!
Chú ý
Starter VND399000 Mua vé
 
Bangkok   Tp.Hồ Chí Minh 6 May -
20 May 2015
23:59
29/03/2015
Cuối tuần siêu khuyến mại!
Chú ý
Starter VND399000 Mua vé
 
Tp.Hồ Chí Minh   Bangkok 8 Sep -
24 Oct 2015
23:59
29/03/2015
Cuối tuần siêu khuyến mại!
Chú ý
Starter VND399000 Mua vé
 
Bangkok   Tp.Hồ Chí Minh 8 Sep -
24 Oct 2015
23:59
29/03/2015
Cuối tuần siêu khuyến mại!
Chú ý
Starter VND399000 Mua vé
 
Tp.Hồ Chí Minh   Đồng Hới 6 May -
20 May 2015
23:59
29/03/2015
Cuối tuần siêu khuyến mại!
Chú ý
Starter VND399000 Mua vé
 
Đồng Hới   Tp.Hồ Chí Minh 6 May -
20 May 2015
23:59
29/03/2015
Cuối tuần siêu khuyến mại!
Chú ý
Starter VND399000 Mua vé
 
Hải Phòng   Buôn Ma Thuột 1 Apr -
22 Apr 2015
23:59
29/03/2015
Cuối tuần siêu khuyến mại!
Chú ý
Starter VND499000 Mua vé
 
Buôn Ma Thuột   Hải Phòng 1 Apr -
22 Apr 2015
23:59
29/03/2015
Cuối tuần siêu khuyến mại!
Chú ý
Starter VND499000 Mua vé
 
Hải Phòng   Buôn Ma Thuột 6 May -
20 May 2015
23:59
29/03/2015
Cuối tuần siêu khuyến mại!
Chú ý
Starter VND499000 Mua vé
 
Buôn Ma Thuột   Hải Phòng 6 May -
20 May 2015
23:59
29/03/2015
Cuối tuần siêu khuyến mại!
Chú ý
Starter VND499000 Mua vé
 
Tp.Hồ Chí Minh   Singapore 7 Apr -
28 May 2015
23:59
29/03/2015
Cuối tuần siêu khuyến mại!
Chú ý
Starter VND499000 Mua vé
 
Singapore   Tp.Hồ Chí Minh 7 Apr -
28 May 2015
23:59
29/03/2015
Cuối tuần siêu khuyến mại!
Chú ý
Starter VND499000 Mua vé
 
Tp.Hồ Chí Minh   Singapore 21 Jun -
19 Nov 2015
23:59
29/03/2015
Cuối tuần siêu khuyến mại!
Chú ý
Starter VND499000 Mua vé
 
Singapore   Tp.Hồ Chí Minh 21 Jun -
19 Nov 2015
23:59
29/03/2015
Cuối tuần siêu khuyến mại!
Chú ý
Starter VND499000 Mua vé
 
Tp.Hồ Chí Minh   Hà Nội 6 May -
20 May 2015
23:59
29/03/2015
Cuối tuần siêu khuyến mại!
Chú ý
Starter VND550000 Mua vé
 
Hà Nội   Tp.Hồ Chí Minh 6 May -
20 May 2015
23:59
29/03/2015
Cuối tuần siêu khuyến mại!
Chú ý
Starter VND550000 Mua vé
 
Tp.Hồ Chí Minh   Hà Nội 8 Sep -
24 Oct 2015
23:59
29/03/2015
Cuối tuần siêu khuyến mại!
Chú ý
Starter VND550000 Mua vé
 
Hà Nội   Tp.Hồ Chí Minh 8 Sep -
24 Oct 2015
23:59
29/03/2015
Cuối tuần siêu khuyến mại!
Chú ý
Starter VND550000 Mua vé
 
Tp.Hồ Chí Minh   Hải Phòng 1 Apr -
20 Apr 2015
23:59
29/03/2015
Cuối tuần siêu khuyến mại!
Chú ý
Starter VND690000 Mua vé
 
Hải Phòng   Tp.Hồ Chí Minh 1 Apr -
20 Apr 2015
23:59
29/03/2015
Cuối tuần siêu khuyến mại!
Chú ý
Starter VND690000 Mua vé
 
Tp.Hồ Chí Minh   Hải Phòng 6 May -
20 May 2015
23:59
29/03/2015
Cuối tuần siêu khuyến mại!
Chú ý
Starter VND699000 Mua vé
 
Hải Phòng   Tp.Hồ Chí Minh 6 May -
20 May 2015
23:59
29/03/2015
Cuối tuần siêu khuyến mại!
Chú ý
Starter VND699000 Mua vé
 
Tp.Hồ Chí Minh   Hải Phòng 8 Sep -
24 Oct 2015
23:59
29/03/2015
Cuối tuần siêu khuyến mại!
Chú ý
Starter VND699000 Mua vé
 
Hải Phòng   Tp.Hồ Chí Minh 8 Sep -
24 Oct 2015
23:59
29/03/2015
Cuối tuần siêu khuyến mại!
Chú ý
Starter VND699000 Mua vé
 
Tp.Hồ Chí Minh   Thanh Hóa 1 Apr -
20 Apr 2015
23:59
29/03/2015
Cuối tuần siêu khuyến mại!
Chú ý
Starter VND699000 Mua vé
 
Thanh Hóa   Tp.Hồ Chí Minh 1 Apr -
20 Apr 2015
23:59
29/03/2015
Cuối tuần siêu khuyến mại!
Chú ý
Starter VND699000 Mua vé
 
Tp.Hồ Chí Minh   Thanh Hóa 6 May -
20 May 2015
23:59
29/03/2015
Cuối tuần siêu khuyến mại!
Chú ý
Starter VND699000 Mua vé
 
Thanh Hóa   Tp.Hồ Chí Minh 6 May -
20 May 2015
23:59
29/03/2015
Cuối tuần siêu khuyến mại!
Chú ý
Starter VND699000 Mua vé
 
Tp.Hồ Chí Minh   Thanh Hóa 8 Sep -
24 Oct 2015
23:59
29/03/2015
Cuối tuần siêu khuyến mại!
Chú ý
Starter VND699000 Mua vé
 
Thanh Hóa   Tp.Hồ Chí Minh 8 Sep -
24 Oct 2015
23:59
29/03/2015
Cuối tuần siêu khuyến mại!
Chú ý
Starter VND699000 Mua vé
 
Tp.Hồ Chí Minh   Vinh 1 Apr -
22 Apr 2015
23:59
29/03/2015
Cuối tuần siêu khuyến mại!
Chú ý
Starter VND6990000 Mua vé
 
Vinh   Tp.Hồ Chí Minh 1 Apr -
22 Apr 2015
23:59
29/03/2015
Cuối tuần siêu khuyến mại!
Chú ý
Starter VND6990000 Mua vé
 
Tp.Hồ Chí Minh   Vinh 6 May -
20 May 2015
23:59
29/03/2015
Cuối tuần siêu khuyến mại!
Chú ý
Starter VND6990000 Mua vé
 
Vinh   Tp.Hồ Chí Minh 6 May -
20 May 2015
23:59
29/03/2015
Cuối tuần siêu khuyến mại!
Chú ý
Starter VND6990000 Mua vé
 
Tp.Hồ Chí Minh   Vinh 8 Sep -
24 Oct 2015
23:59
29/03/2015
Cuối tuần siêu khuyến mại!
Chú ý
Starter VND6990000 Mua vé
 
Vinh   Tp.Hồ Chí Minh 8 Sep -
24 Oct 2015
23:59
29/03/2015
Cuối tuần siêu khuyến mại!
Chú ý
Starter VND6990000 Mua vé
 
 

Ghi

chú

  • Sắp xếp
  • Chiều đi hoặc ngược lại
  • Một chiều

Liên hệ với chúng tôi

 Ngọc: 09 2323 8383
 Skype: ngoc.mang.vn
 
  Hằng: 09 2212 8383
 Skype: phongve27
 
  Thủy: 09 2332 8383
 Skype: HanoiTicket
  Quyên: 09 3722 8383
 Skype: Vietour.vn
  Huyền: 09 2722 8383
 Skype: dulich.mang
  Vân: +849 22222 849
 Skype: Vietcycle

bai dinh

Yến sào Hà Nội