e946daeb9746fd795b88d8d2de28aa25.jpg
8cee35881f642676472f3c55ee1694d8.jpg
afe44b0754630a3af1cdb228210ec9e0.jpg
6832087823a0818dbe13c8453b18d657.jpg
Vietnam Airlines

Cổ phần hóa Vietnam Airlines muộn nhất vào 2013

Cổ phần hóa Công ty mẹ - Vietnam Airlines muộn nhất vào năm 2013 là mục tiêu được Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) đề xuất với Bộ Giao thông Vận tải trong kế hoạch tái cơ cấu của hãng.

Theo đó, dự kiến đến cuối năm 2013, Vietnam Airlines sẽ cổ phần hóa theo hình thức phát hành thêm cổ phiếu để thu hút vốn. Tỷ lệ vốn Nhà nước sau cổ phần là 70 - 80%.

Theo Vietnam Airlines, sau khi hoàn thành cổ phần hóa công ty mẹ vào năm 2013, bán 20-30% vốn nhà nước, dự kiến vốn chủ sở hữu của Tổng công ty năm 2013 là 14.400 tỷ đồng và sẽ đạt 21.300 tỷ đồng vào năm 2015, tăng hơn 2,5 lần so với hiện nay. Hệ số tổng nợ/vốn chủ sở hữu, hệ số vay nợ dài hạn/vốn chủ sở hữu sẽ giảm xuống mức 3,44 và 2,2 lần vào năm 2015. Nhờ đó tăng tỷ trọng vốn chủ sở hữu/tổng nguồn vốn lên mức 21,45%.

Hiện nay, Vietnam Airlines là Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu. Công ty mẹ - Vietnam Airlines chủ yếu tập trung hoạt động kinh doanh vận chuyển hàng không, đồng thời đầu tư tài chính vào các doanh nghiệp khác theo quy định của pháp luật.

Vietnam Airlines đang có 18 công ty con và 14 công ty liên kết, 1 đơn vị sự nghiệp. Những năm qua, Vietnam Airlines đã cổ phần hóa, sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp theo kế hoạch đã được Chính phủ phê duyệt, nhưng việc cổ phần hóa công ty mẹ đã chậm hơn dự kiến tới 3 năm.

Cuối năm 2011, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp thuộc Vietnam Airlines giai đoạn 2011-2015. Theo đó, Chính phủ đồng ý thực hiện cổ phần hóa theo hướng Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ đối với công ty mẹ - Vietnam Airlines, đồng thời cổ phần hóa Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xăng dầu hàng không, trong đó Vietnam Airlines giữ cổ phần chi phối. Bên cạnh đó, Thủ tướng còn cho phép Vietnam Airlines được nắm giữ 100% vốn tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Kỹ thuật máy bay (VAECO)...

Thủ tướng cũng cho phép Vietnam Airlines được quyết định tỷ lệ cổ phần nắm giữ tại 3 xí nghiệp, gồm Thương mại mặt đất Nội Bài, Đà Nẵng và Tân Sơn Nhất./.
Uông Lam (TTXVN)

Liên hệ với chúng tôi

 Ngọc: 09 2323 8383
 Skype: ngoc.mang.vn
 
  Hằng: 09 2212 8383
 Skype: phongve27
 
  Thủy: 09 2332 8383
 Skype: HanoiTicket
  Quyên: 09 3722 8383
 Skype: Vietour.vn
  Huyền: 09 2722 8383
 Skype: dulich.mang
  Vân: +849 22222 849
 Skype: Vietcycle

bai dinh

Yến sào Hà Nội