e946daeb9746fd795b88d8d2de28aa25.jpg
8cee35881f642676472f3c55ee1694d8.jpg
afe44b0754630a3af1cdb228210ec9e0.jpg
6832087823a0818dbe13c8453b18d657.jpg
Vietnam Airlines

5 NGÀY VÀNG THÁNG 12

5 NGÀY VÀNG THÁNG 12

Giá khứ hồi chỉ từ 18USD
Giữa Việt Nam và Singapore, Malaysia, Thái Lan, Indonesia, Hồng Kông, Nhật Bản

Nơi đi Nơi đến Loại vé Giai đoạn xuất vé Giai đoạn khởi hành Giá vé khứ hồi Đặt vé
Kuala Lumpur Hà Nội Siêu tiết kiệm 23/12/13-27/12/13 23/01/14-31/03/14 1 MYR

Đặt vé

Kuala Lumpur TP. Hồ Chí Minh Siêu tiết kiệm 23/12/13-27/12/13 23/01/14-31/03/14 1 MYR

Đặt vé

Singapore Hà Nội Siêu tiết kiệm 23/12/13-27/12/13 23/12/13-31/03/14 80 SGD

Đặt vé

Singapore TP. Hồ Chí Minh Siêu tiết kiệm 23/12/13-27/12/13 06/01/14-31/03/14 20 SGD

Đặt vé

Bangkok Hà Nội Siêu tiết kiệm 23/12/13-27/12/13 23/12/13-03/02/14
11/02/14-31/03/14
1.800 THB

Đặt vé

Bangkok TP. Hồ Chí Minh Siêu tiết kiệm 23/12/13-27/12/13 23/12/13-03/02/14
11/02/14-31/03/14
1.800 THB

Đặt vé

Jakarta TP. Hồ Chí Minh Siêu tiết kiệm 23/12/13-27/12/13 23/12/13-31/03/14 140 USD

Đặt vé

Siem Reap Đà Nẵng Siêu tiết kiệm 23/12/13-27/12/13 23/12/13-31/03/14 59 USD

Đặt vé

Hồng Kông Hà Nội Siêu tiết kiệm 23/12/13-27/12/13 23/12/13-31/03/14 990 HKD

Đặt vé

Hồng Kông TP. Hồ Chí Minh Siêu tiết kiệm 23/12/13-27/12/13 23/12/13-31/03/14 990 HKD

Đặt vé

Tokyo Hà Nội Siêu tiết kiệm 23/12/13-27/12/13 23/12/13-31/03/14 29.800 JPY

Đặt vé

Tokyo TP. Hồ Chí Minh Siêu tiết kiệm 23/12/13-27/12/13 23/12/13-31/03/14 29.800 JPY

Đặt vé

Osaka Hà Nội Siêu tiết kiệm 23/12/13-27/12/13 23/12/13-31/03/14 29.800 JPY

Đặt vé

Osaka TP. Hồ Chí Minh Siêu tiết kiệm 23/12/13-27/12/13 23/12/13-31/03/14 29.800 JPY

Đặt vé

Nagoya Hà Nội Siêu tiết kiệm 23/12/13-27/12/13 23/12/13-31/03/14 29.800 JPY

Đặt vé

Nagoya TP. Hồ Chí Minh Siêu tiết kiệm 23/12/13-27/12/13 23/12/13-31/03/14 29.800 JPY

Đặt vé

Fukoka Hà Nội Siêu tiết kiệm 23/12/13-27/12/13 23/12/13-31/03/14 29.800 JPY

Đặt vé

Fukoka TP. Hồ Chí Minh Siêu tiết kiệm 23/12/13-27/12/13 23/12/13-31/03/14 29.800 JPY

Đặt vé

Bắc Kinh
Hà Nội Siêu tiết kiệm 23/12/13-27/12/13 23/12/13-31/03/14 880 CNY

Đặt vé

Bắc Kinh
TP. Hồ Chí Minh Siêu tiết kiệm 23/12/13-27/12/13 23/12/13-31/03/14 880 CNY

Đặt vé

Đặt vé
Quảng Châu
TP. Hồ Chí Minh Siêu tiết kiệm 23/12/13-27/12/13 23/12/13-31/03/14 460 CNY

Đặt vé

Thành Đô
Hà Nội Siêu tiết kiệm 23/12/13-27/12/13 23/12/13-31/03/14 330 CNY

Đặt vé

Thượng Hải
Hà Nội Siêu tiết kiệm 23/12/13-27/12/13 23/12/13-31/03/14 660 CNY

Đặt vé

Thượng Hải
TP. Hồ Chí Minh Siêu tiết kiệm 23/12/13-27/12/13 23/12/13-31/03/14 660 CNY

Đặt vé

Hà Nội Bangkok Siêu tiết kiệm 23/12/13-27/12/13 23/12/13-30/01/14
11/02/14-31/03/14
18 USD

Đặt vé

Hà Nội Kuala Lumpur Siêu tiết kiệm 23/12/13-27/12/13 23/12/13-30/01/14
11/02/14-31/03/14
25 USD

Đặt vé

Hà Nội Singapore Siêu tiết kiệm 23/12/13-27/12/13 23/12/13-30/01/14
11/02/14-31/03/14
55 USD

Đặt vé

Hà Nội Hồng Kông Siêu tiết kiệm 23/12/13-27/12/13 23/12/13-14/01/14
16/02/14-31/03/14
102 USD

Đặt vé

Hà Nội Taipei Siêu tiết kiệm 23/12/13-27/12/13 23/12/13-14/01/14
21/02/14-31/03/14
50 USD

Đặt vé

TP. Hồ Chí Minh Bangkok Siêu tiết kiệm 23/12/13-27/12/13 23/12/13-30/01/14
11/02/14-31/03/14
18 USD

Đặt vé

TP. Hồ Chí Minh Kuala Lumpur Siêu tiết kiệm 23/12/13-27/12/13 23/12/13-30/01/14
11/02/14-31/03/14
18 USD

Đặt vé

TP. Hồ Chí Minh Singapore Siêu tiết kiệm 23/12/13-27/12/13 23/12/13-30/01/14
11/02/14-31/03/14
18 USD

Đặt vé

TP. Hồ Chí Minh Jakarta Siêu tiết kiệm 23/12/13-27/12/13 04/01/14-31/03/14 32 USD

Đặt vé

TP. Hồ Chí Minh Hồng Kông Siêu tiết kiệm 23/12/13-27/12/13 23/12/13-14/01/14
16/02/14-31/03/14
68 USD

Đặt vé

TP. Hồ Chí Minh Taipei Siêu tiết kiệm 23/12/13-27/12/13 23/12/13-14/01/14
21/02/14-31/03/14
50 USD

Đặt vé

Các giá khác

Lưu ý:
- Giá vé chưa bao gồm thuế và lệ phí.
- Không được phép hoàn vé, đổi đặt chỗ, đổi hành trình, kết hợp với các loại giá khác.
- Tùy thuộc vào tình trạng chỗ, các mức giá cao hơn có thể được áp dụng.


Liên hệ với chúng tôi

 Ngọc: 09 2323 8383
 Skype: ngoc.mang.vn
 
  Hằng: 09 2212 8383
 Skype: phongve27
 
  Thủy: 09 2332 8383
 Skype: HanoiTicket
  Quyên: 09 3722 8383
 Skype: Vietour.vn
  Huyền: 09 2722 8383
 Skype: dulich.mang
  Vân: +849 22222 849
 Skype: Vietcycle

bai dinh

Yến sào Hà Nội