e946daeb9746fd795b88d8d2de28aa25.jpg
8cee35881f642676472f3c55ee1694d8.jpg
afe44b0754630a3af1cdb228210ec9e0.jpg
6832087823a0818dbe13c8453b18d657.jpg
Vietnam Airlines

5 NGÀY VÀNG THÁNG 6

alt

5 NGÀY VÀNG THÁNG 6

Ưu đãi đặc biệt khi mua vé trên website của Vietnam Airlines
Chỉ mua trong 5 ngày từ 23/6/2014 tới 27/6/2014

 
Từ Đến Giá vé khứ hồi Giai đoạn bay Loại vé Đặt vé
Chiều đi Chiều về
Kuala Lumpur Hà Nội 18 MYR 18/08-28/08
03/09-30/11
18/08-28/08
03/09-30/11
Siêu tiết kiệm Đặt vé
Kuala Lumpur TP. Hồ Chí Minh 58 MYR 18/08-28/08
03/09-30/11
18/08-28/08
03/09-30/11
Siêu tiết kiệm Đặt vé
Singapore Hà Nội 80 SGD 18/08-28/08
03/09-30/11
18/08-28/08
03/09-30/11
Siêu tiết kiệm Đặt vé
Singapore TP. Hồ Chí Minh 20 SGD 18/08-28/08
03/09-30/11
18/08-28/08
03/09-30/11
Siêu tiết kiệm Đặt vé
Bangkok Hà Nội 800 THB

18/08-28/08

03/09-31/12

18/08-28/08

03/09-31/12

Siêu tiết kiệm Đặt vé
Bangkok TP. Hồ Chí Minh 800 THB 23/06-10/06
18/08-28/08
23/06-10/06
18/08-28/08
Siêu tiết kiệm Đặt vé
Jakarta TP.Hồ Chí Minh 129 USD

23/06-21/07
31/07-31/12

23/06-26/07
05/08-31/12
Siêu tiết kiệm Đặt vé
Vientiane Hà Nội 100 USD 23/06-31/12 23/06-31/12 Siêu tiết kiệm Đặt vé
Vientiane TP.Hồ Chí Minh 100 USD 23/06-31/12 23/06-31/12 Siêu tiết kiệm Đặt vé
Siem Reap Hà Nội 60 USD 23/06-31/12 23/06-31/12 Siêu tiết kiệm Đặt vé
Siem Reap TP.Hồ Chí Minh 60 USD 23/06-31/12 23/06-31/12 Siêu tiết kiệm Đặt vé
Siem Reap Đà Nẵng 59 USD 23/06-31/12 23/06-31/12 Siêu tiết kiệm Đặt vé
Phnom Penh Hà Nội 60 USD 23/06-31/12 23/06-31/12 Siêu tiết kiệm Đặt vé
Phnom Penh TP.Hồ Chí Minh 60 USD 23/06-31/12 23/06-31/12 Siêu tiết kiệm Đặt vé
Tokyo Hà Nội 15.000 JPY 23/06-20/07
24/09-20/10
04/12-31/12
23/06-20/07
24/09-20/10
04/12-31/12
Siêu tiết kiệm Đặt vé
TP.Hồ Chí Minh 23/06-20/07
24/09-20/10
04/12-31/12
23/06-20/07
24/09-20/10
04/12-31/12
Siêu tiết kiệm Đặt vé
Osaka Hà Nội 15.000 JPY 23/06-20/07
24/09-20/10
04/12-31/12
23/06-20/07
24/09-20/10
04/12-31/12
Siêu tiết kiệm Đặt vé
TP.Hồ Chí Minh 23/06-20/07
24/09-20/10
04/12-31/12
23/06-20/07
24/09-20/10
04/12-31/12
Siêu tiết kiệm Đặt vé
Nagoya Hà Nội 15.000 JPY 23/06-20/07
24/09-20/10
04/12-31/12
23/06-20/07
24/09-20/10
04/12-31/12
Siêu tiết kiệm Đặt vé
TP.Hồ Chí Minh 23/06-20/07
24/09-20/10
04/12-31/12
23/06-20/07
24/09-20/10
04/12-31/12
Siêu tiết kiệm Đặt vé
Fukuoka Hà Nội 15.000 JPY 23/06-20/07
24/09-20/10
04/12-31/12
23/06-20/07
24/09-20/10
04/12-31/12
Siêu tiết kiệm Đặt vé
TP.Hồ Chí Minh 23/06-20/07
24/09-20/10
04/12-31/12
23/06-20/07
24/09-20/10
04/12-31/12
Siêu tiết kiệm Đặt vé
Seoul Hà Nội 310.000 KRW

23/06-14/07

14/09-14/12

23/06-14/07

14/09-14/12

Siêu tiết kiệm Đặt vé
Seoul TP.Hồ Chí Minh 310.000 KRW

23/06-14/07

14/09-14/12

23/06-14/07

14/09-14/12

Siêu tiết kiệm Đặt vé
Seoul Đà Nẵng 310.000 KRW

23/06-14/07

14/09-14/12

23/06-14/07

14/09-14/12

Siêu tiết kiệm Đặt vé
Busan Hà Nội 350.000 KRW

23/06-14/07

14/09-14/12

23/06-14/07

14/09-14/12

Siêu tiết kiệm Đặt vé
Hồng Kông Hà Nội 690 HKD 16/08-31/12 16/08-31/12 Siêu tiết kiệm Đặt vé
Hồng Kông TP.Hồ Chí Minh 690 HKD 16/08-31/12 16/08-31/12 Siêu tiết kiệm Đặt vé
Taipei Hà Nội 6.260 TWD 23/06-31/12 23/06-31/12 Siêu tiết kiệm Đặt vé
Taipei TP.Hồ Chí Minh 6.260 TWD 23/06-31/12 23/06-31/12 Siêu tiết kiệm Đặt vé
Kaohsiung Hà Nội 6.260 TWD 23/06-31/12 23/06-31/12 Siêu tiết kiệm Đặt vé
Kaohsiung TP.Hồ Chí Minh 6.260 TWD 23/06-31/12 23/06-31/12 Siêu tiết kiệm Đặt vé
Moscow Hà Nội 250 EUR 11/08-30/09 23/06-16/07
08/09-15/10
Siêu tiết kiệm Đặt vé
Moscow TP.Hồ Chí Minh 250 EUR 11/08-30/09 23/06-16/07
08/09-15/10
Siêu tiết kiệm Đặt vé
London Hà Nội 149 GBP 13/08-17/12 23/06-27/07
11/09-31/12
Siêu tiết kiệm Đặt vé
London TP.Hồ Chí Minh 149 GBP 13/08-17/12 23/06-27/07
11/09-31/12
Siêu tiết kiệm Đặt vé
Hà Nội Bangkok 19 USD 18/08-28/08
03/09-31/12
18/08-28/08
03/09-31/12
Siêu tiết kiệm Đặt vé
Hà Nội Kuala Lumpur 49 USD 18/08-28/08
03/09-30/11
18/08-28/08
03/09-30/11
Siêu tiết kiệm Đặt vé
Hà Nội Singapore 49 USD 18/08-28/08
03/09-30/11
18/08-28/08
03/09-30/11
Siêu tiết kiệm Đặt vé
Hà Nội Yangon 39 USD 23/06-27/08
05/09-31/12
23/06-27/08
05/09-31/12
Siêu tiết kiệm Đặt vé
Hà Nội Hồng Kông 99 USD 16/08-31/12 16/08-31/12 Siêu tiết kiệm Đặt vé
Hà Nội Taipei 159 USD 31/08-31/12 31/08-31/12 Siêu tiết kiệm Đặt vé
Hà Nội Kaohsiung 159 USD 31/08-31/12 31/08-31/12 Siêu tiết kiệm Đặt vé
Hà Nội Seoul 349 USD

23/06-14/07

14/09-14/12


23/06-14/07

14/09-14/12

Siêu tiết kiệm Đặt vé
Hà Nội Busan 349 USD

23/06-14/07

14/09-14/12


23/06-14/07

14/09-14/12

Siêu tiết kiệm Đặt vé
Hà Nội Tokyo 349 USD 23/06-14/08
20/08-06/09
01/10-31/12
23/06-07/08
16/08-06/09
01/10-31/12
Siêu tiết kiệm Đặt vé
Hà Nội Osaka 349 USD 23/06-14/08
20/08-06/09
01/10-31/12
23/06-07/08
16/08-06/09
01/10-31/12
Siêu tiết kiệm Đặt vé
Hà Nội Fukoka 349 USD 23/06-14/08
20/08-31/12
23/06-07/08
16/08-31/12
Siêu tiết kiệm Đặt vé
Hà Nội Nagoya 349 USD 23/06-14/08
20/08-31/12
23/06-07/08
16/08-31/12
Siêu tiết kiệm Đặt vé
Hà Nội Moscow 299 USD 23/06-16/07
08/09-15/10
11/08-30/09 Siêu tiết kiệm Đặt vé
Hà Nội London 299 USD 23/06-27/07
11/09-31/12
13/08-17/12 Siêu tiết kiệm Đặt vé
TP.Hồ Chí Minh Bangkok 19 USD 18/08-28/08
03/09-31/12
18/08-28/08
03/09-31/12
Siêu tiết kiệm Đặt vé
TP.Hồ Chí Minh Kuala Lumpur 29 USD 18/08-28/08
03/09-30/11
18/08-28/08
03/09-30/11
Siêu tiết kiệm Đặt vé
TP.Hồ Chí Minh Singapore 29 USD 18/08-28/08
03/09-30/11
18/08-28/08
03/09-30/11
Siêu tiết kiệm Đặt vé
TP.Hồ Chí Minh Yangon 99 USD 23/06-27/08
05/09-31/10
23/06-27/08
05/09-31/10
Siêu tiết kiệm Đặt vé
TP.Hồ Chí Minh Hồng Kông 49 USD 16/08-31/12 16/08-31/12 Siêu tiết kiệm Đặt vé
TP.Hồ Chí Minh Taipei 159 USD 31/08-31/12 31/08-31/12 Siêu tiết kiệm Đặt vé
TP.Hồ Chí Minh Kaohsiung 159 USD 31/08-31/12 31/08-31/12 Siêu tiết kiệm Đặt vé
TP.Hồ Chí Minh Jakarta 29 USD 23/06-26/07
05/08-24/12
23/06-21/07
01/08-19/12
Siêu tiết kiệm Đặt vé
TP.Hồ Chí Minh Tokyo 349 USD 23/06-14/08
20/08-06/09
01/10-31/12
23/06-07/08
16/08-06/09
01/10-31/12
Siêu tiết kiệm Đặt vé
TP.Hồ Chí Minh Osaka 349 USD 23/06-14/08
20/08-06/09
01/10-31/12
23/06-07/08
16/08-06/09
01/10-31/12
Siêu tiết kiệm Đặt vé
TP.Hồ Chí Minh Fukoka 349 USD 23/06-14/08
20/08-31/12
23/06-07/08
16/08-31/12
Siêu tiết kiệm Đặt vé
TP.Hồ Chí Minh Nagoya 349 USD 23/06-14/08
20/08-31/12
23/06-07/08
16/08-31/12
Siêu tiết kiệm Đặt vé
TP.Hồ Chí Minh Moscow 299 USD 23/06-16/07
08/09-15/10
11/08-30/09 Siêu tiết kiệm Đặt vé
TP.Hồ Chí Minh London 299 USD 23/06-27/07
11/09-31/12
13/08-17/12 Siêu tiết kiệm Đặt vé
TP.Hồ Chí Minh Seoul 349 USD

23/06-14/07

14/09-14/12

23/06-14/07

14/09-14/12

Siêu tiết kiệm Đặt vé
TP.Hồ Chí Minh Busan 349 USD

23/06-14/07

14/09-14/12

23/06-14/07

14/09-14/12

Siêu tiết kiệm Đặt vé
Đà Nẵng Seoul 349 USD

23/06-14/07

14/09-14/12

23/06-14/07

14/09-14/12

Siêu tiết kiệm Đặt vé
Các giá khác
Lưu ý:

- Giá vé chưa bao gồm thuế và lệ phí.
- Không được phép hoàn vé, đổi đặt chỗ, đổi hành trình, kết hợp với các loại giá khác.
- Tùy thuộc vào tình trạng chỗ, các mức giá cao hơn có thể được áp dụng.
- Tham khảo các loại giá và điều kiện áp dụng.


Liên hệ với chúng tôi

 Ngọc: 09 2323 8383
 Skype: ngoc.mang.vn
 
  Hằng: 09 2212 8383
 Skype: phongve27
 
  Thủy: 09 2332 8383
 Skype: HanoiTicket
  Quyên: 09 3722 8383
 Skype: Vietour.vn
  Huyền: 09 2722 8383
 Skype: dulich.mang
  Vân: +849 22222 849
 Skype: Vietcycle

bai dinh

Yến sào Hà Nội