e946daeb9746fd795b88d8d2de28aa25.jpg
8cee35881f642676472f3c55ee1694d8.jpg
afe44b0754630a3af1cdb228210ec9e0.jpg
6832087823a0818dbe13c8453b18d657.jpg
Vietnam Airlines

5 NGÀY VÀNG THÁNG 8

alt

5 NGÀY VÀNG THÁNG 8

Ưu đãi đặc biệt khi mua vé trên website của Vietnam Airlines

Chỉ mua trong 5 ngày từ 25/8/2014 tới 29/8/2014


Từ Đến Giá vé khứ hồi Giai đoạn bay Loại vé Đặt vé
Chiều đi Chiều về
Kuala Lumpur Hà Nội 18 MYR 25/08-28/08
03/09-30/11
25/08-28/08
03/09-30/11
Siêu tiết kiệm Đặt vé
Kuala Lumpur TP. Hồ Chí Minh 58 MYR 25/08-28/08
03/09-30/11
25/08-28/08
03/09-30/11
Siêu tiết kiệm Đặt vé
Singapore Hà Nội 80 SGD 25/08-28/08
03/09-30/11
25/08-28/08
03/09-30/11
Siêu tiết kiệm Đặt vé
Singapore TP. Hồ Chí Minh 20 SGD 25/08-28/08
03/09-30/11
25/08-28/08
03/09-30/11
Siêu tiết kiệm Đặt vé
Bangkok Hà Nội 800 THB

Từ 25/08

Từ 25/08 Siêu tiết kiệm Đặt vé
Bangkok TP. Hồ Chí Minh 800 THB Từ 25/08 Từ 25/08 Siêu tiết kiệm Đặt vé
Jakarta TP.Hồ Chí Minh 129 USD

25/08-31/12

25/08-31/12 Siêu tiết kiệm Đặt vé
Vientiane Hà Nội 100 USD 25/08-31/12 25/08-31/12 Siêu tiết kiệm Đặt vé
Vientiane TP.Hồ Chí Minh 100 USD 25/08-31/12 25/08-31/12 Siêu tiết kiệm Đặt vé
Siem Reap Hà Nội 60 USD 25/08-31/12 25/08-31/12 Siêu tiết kiệm Đặt vé
Siem Reap TP.Hồ Chí Minh 60 USD 25/08-31/12 25/08-31/12 Siêu tiết kiệm Đặt vé
Siem Reap Đà Nẵng 59 USD 25/08-31/12 25/08-31/12 Siêu tiết kiệm Đặt vé
Phnom Penh Hà Nội 60 USD 25/08-31/12 25/08-31/12 Siêu tiết kiệm Đặt vé
Phnom Penh TP.Hồ Chí Minh 60 USD 25/08-31/12 25/08-31/12 Siêu tiết kiệm Đặt vé
Tokyo Hà Nội 15.000 JPY 24/09-20/10
04/12-31/12
24/09-20/10
04/12-31/12
Siêu tiết kiệm Đặt vé
TP.Hồ Chí Minh 24/09-20/10
04/12-31/12
24/09-20/10
04/12-31/12
Siêu tiết kiệm Đặt vé
Osaka Hà Nội 15.000 JPY 24/09-20/10
04/12-31/12
24/09-20/10
04/12-31/12
Siêu tiết kiệm Đặt vé
TP.Hồ Chí Minh 24/09-20/10
04/12-31/12
24/09-20/10
04/12-31/12
Siêu tiết kiệm Đặt vé
Nagoya Hà Nội 15.000 JPY 24/09-20/10
04/12-31/12
24/09-20/10
04/12-31/12
Siêu tiết kiệm Đặt vé
TP.Hồ Chí Minh 24/09-20/10
04/12-31/12
24/09-20/10
04/12-31/12
Siêu tiết kiệm Đặt vé
Fukuoka Hà Nội 15.000 JPY 24/09-20/10
04/12-31/12
24/09-20/10
04/12-31/12
Siêu tiết kiệm Đặt vé
TP.Hồ Chí Minh 24/09-20/10
04/12-31/12
24/09-20/10
04/12-31/12
Siêu tiết kiệm Đặt vé
Seoul Hà Nội 465.700* KRW

14/09-14/12

14/09-14/12

Siêu tiết kiệm Đặt vé
Seoul TP.Hồ Chí Minh 465.700* KRW

14/09-14/12

14/09-14/12

Siêu tiết kiệm Đặt vé
Seoul Đà Nẵng 465.700* KRW

14/09-14/12

14/09-14/12

Siêu tiết kiệm Đặt vé
Busan Hà Nội 500.700* KRW

14/09-14/12

14/09-14/12

Siêu tiết kiệm Đặt vé
Hồng Kông Hà Nội 690 HKD 25/08-31/12 25/08-31/12 Siêu tiết kiệm Đặt vé
Hồng Kông TP.Hồ Chí Minh 690 HKD 25/08-31/12 25/08-31/12 Siêu tiết kiệm Đặt vé
Taipei Hà Nội 6.260 TWD 25/08-31/12 25/08-31/12 Siêu tiết kiệm Đặt vé
Taipei TP.Hồ Chí Minh 6.260 TWD 25/08-31/12 25/08-31/12 Siêu tiết kiệm Đặt vé
Kaohsiung Hà Nội 6.260 TWD 25/08-31/12 25/08-31/12 Siêu tiết kiệm Đặt vé
Kaohsiung TP.Hồ Chí Minh 6.260 TWD 25/08-31/12 25/08-31/12 Siêu tiết kiệm Đặt vé
Moscow Hà Nội 250 EUR 25/08-30/09 01/09-15/10 Siêu tiết kiệm Đặt vé
Moscow TP.Hồ Chí Minh 250 EUR 25/08-15/10 01/09-15/10 Siêu tiết kiệm Đặt vé
London Hà Nội 149 GBP 25/08-17/12 11/09-31/12 Siêu tiết kiệm Đặt vé
London TP.Hồ Chí Minh 149 GBP 25/08-17/12 11/09-31/12 Siêu tiết kiệm Đặt vé
Paris Hà Nội 259 EUR 25/08-02/10
24/11-09/12
07/09-24/10
07/12-17/12
Siêu tiết kiệm Đặt vé
Paris TP.Hồ Chí Minh 259 EUR 25/08-02/10
24/11-09/12
07/09-24/10
07/12-17/12
Siêu tiết kiệm Đặt vé
Hà Nội Bangkok 19 USD 25/08-31/12 25/08-31/12 Siêu tiết kiệm Đặt vé
Hà Nội Kuala Lumpur 49 USD 25/08-28/08
03/09-30/11
25/08-28/08
03/09-30/11
Siêu tiết kiệm Đặt vé
Hà Nội Singapore 49 USD 25/08-28/08
03/09-30/11
25/08-28/08
03/09-30/11
Siêu tiết kiệm Đặt vé
Hà Nội Yangon 39 USD 25/08-27/08
05/09-31/12
25/08-27/08
05/09-31/12
Siêu tiết kiệm Đặt vé
Hà Nội Hồng Kông 99 USD 25/08-31/12 25/08-31/12 Siêu tiết kiệm Đặt vé
Hà Nội Taipei 159 USD 31/08-31/12 31/08-31/12 Siêu tiết kiệm Đặt vé
Hà Nội Kaohsiung 159 USD 31/08-31/12 31/08-31/12 Siêu tiết kiệm Đặt vé
Hà Nội Seoul 349 USD

14/09-14/12

14/09-14/12

Siêu tiết kiệm Đặt vé
Hà Nội Busan 349 USD

14/09-14/12

14/09-14/12

Siêu tiết kiệm Đặt vé
Hà Nội Tokyo 349 USD 25/08-06/09
01/10-31/12
25/08-06/09
01/10-31/12
Siêu tiết kiệm Đặt vé
Hà Nội Osaka 349 USD 25/08-06/09
01/10-31/12
25/08-06/09
01/10-31/12
Siêu tiết kiệm Đặt vé
Hà Nội Fukoka 349 USD 25/08-31/12 25/08-31/12 Siêu tiết kiệm Đặt vé
Hà Nội Nagoya 349 USD 25/08-31/12 25/08-31/12 Siêu tiết kiệm Đặt vé
Hà Nội Moscow 299 USD 08/09-30/09 08/09-30/09 Siêu tiết kiệm Đặt vé
Hà Nội London 299 USD 11/09-17/12 11/09-17/12 Siêu tiết kiệm Đặt vé
TP.Hồ Chí Minh Bangkok 19 USD 25/08-28/08
03/09-31/12
25/08-28/08
03/09-31/12
Siêu tiết kiệm Đặt vé
TP.Hồ Chí Minh Kuala Lumpur 29 USD 25/08-28/08
03/09-30/11
25/08-28/08
03/09-30/11
Siêu tiết kiệm Đặt vé
TP.Hồ Chí Minh Singapore 29 USD 25/08-28/08
03/09-30/11
25/08-28/08
03/09-30/11
Siêu tiết kiệm Đặt vé
TP.Hồ Chí Minh Yangon 99 USD 25/08-27/08
05/09-31/10
25/08-27/08
05/09-31/10
Siêu tiết kiệm Đặt vé
TP.Hồ Chí Minh Hồng Kông 49 USD 25/08-31/12 25/08-31/12 Siêu tiết kiệm Đặt vé
TP.Hồ Chí Minh Taipei 159 USD 31/08-31/12 31/08-31/12 Siêu tiết kiệm Đặt vé
TP.Hồ Chí Minh Kaohsiung 159 USD 31/08-31/12 31/08-31/12 Siêu tiết kiệm Đặt vé
TP.Hồ Chí Minh Jakarta 29 USD 25/08-24/12

25/08-19/12

29/12-31/12

Siêu tiết kiệm Đặt vé
TP.Hồ Chí Minh Tokyo 349 USD 21/07-14/08
20/08-06/09
01/10-31/12
21/07-07/08
16/08-06/09
01/10-31/12
Siêu tiết kiệm Đặt vé
TP.Hồ Chí Minh Osaka 349 USD 25/08-06/09
01/10-31/12
25/08-06/09
01/10-31/12
Siêu tiết kiệm Đặt vé
TP.Hồ Chí Minh Fukoka 349 USD 25/08-31/12 25/08-31/12 Siêu tiết kiệm Đặt vé
TP.Hồ Chí Minh Nagoya 349 USD 25/08-31/12 25/08-31/12 Siêu tiết kiệm Đặt vé
TP.Hồ Chí Minh Moscow 299 USD 08/09-30/09 08/09-30/09 Siêu tiết kiệm Đặt vé
TP.Hồ Chí Minh London 299 USD 11/09-17/12 11/09-17/12 Siêu tiết kiệm Đặt vé
TP.Hồ Chí Minh Seoul 349 USD

14/09-14/12

14/09-14/12

Siêu tiết kiệm Đặt vé
TP.Hồ Chí Minh Busan 349 USD

14/09-14/12

14/09-14/12

Siêu tiết kiệm Đặt vé
Đà Nẵng Seoul 349 USD

14/09-14/12

14/09-14/12

Siêu tiết kiệm Đặt vé
Các giá khác
Lưu ý: - Không được phép hoàn vé, đổi đặt chỗ, đổi hành trình, kết hợp với các loại giá khác.
- Tùy thuộc vào tình trạng chỗ, các mức giá cao hơn có thể được áp dụng.

- Tham khảo các loại giá và điều kiện áp dụng.

(*) Giá vé chưa bao gồm thuế và lệ phí. Giá vé cho các hành trình từ Hàn Quốc đi Việt Nam đã bao gồm thuế và lệ phí.


Liên hệ với chúng tôi

 Ngọc: 09 2323 8383
 Skype: ngoc.mang.vn
 
  Hằng: 09 2212 8383
 Skype: phongve27
 
  Thủy: 09 2332 8383
 Skype: HanoiTicket
  Quyên: 09 3722 8383
 Skype: Vietour.vn
  Huyền: 09 2722 8383
 Skype: dulich.mang
  Vân: +849 22222 849
 Skype: Vietcycle

bai dinh

Yến sào Hà Nội