e946daeb9746fd795b88d8d2de28aa25.jpg
8cee35881f642676472f3c55ee1694d8.jpg
afe44b0754630a3af1cdb228210ec9e0.jpg
6832087823a0818dbe13c8453b18d657.jpg
Vietnam Airlines

Vietnam Airlines 5 NGÀY VÀNG THÁNG 10

5 NGÀY VÀNG THÁNG 10

Ưu đãi đặc biệt khi mua vé trên website của Vietnam Airlines

Chỉ mua trong 5 ngày từ 27/10/2014 tới 31/10/2014

 

Từ Đến Giá vé khứ hồi Giai đoạn bay Loại vé Đặt vé
Chiều đi Chiều về
Kuala Lumpur Hà Nội 18 MYR 27/10-30/11 27/10-30/11 Siêu tiết kiệm Đặt vé
Kuala Lumpur TP. Hồ Chí Minh 58 MYR 27/10-30/11 27/10-30/11 Siêu tiết kiệm Đặt vé
Singapore Hà Nội 80 SGD 27/10-30/11 27/10-30/11 Siêu tiết kiệm Đặt vé
Singapore TP. Hồ Chí Minh 20 SGD 27/10-30/11 27/10-30/11 Siêu tiết kiệm Đặt vé
Bangkok Hà Nội 800 THB

Từ 27/10

Từ 27/10 Siêu tiết kiệm Đặt vé
Bangkok TP. Hồ Chí Minh 800 THB Từ 27/10 Từ 27/10 Siêu tiết kiệm Đặt vé
Jakarta TP.Hồ Chí Minh 129 USD

27/10-31/12

27/10-31/12 Siêu tiết kiệm Đặt vé
Vientiane Hà Nội 100 USD 27/10-31/12 27/10-31/12 Siêu tiết kiệm Đặt vé
Vientiane TP.Hồ Chí Minh 100 USD 27/10-31/12 27/10-31/12 Siêu tiết kiệm Đặt vé
Siem Reap Hà Nội 60 USD 27/10-31/12 27/10-31/12 Siêu tiết kiệm Đặt vé
Siem Reap TP.Hồ Chí Minh 60 USD 27/10-31/12 27/10-31/12 Siêu tiết kiệm Đặt vé
Siem Reap Đà Nẵng 59 USD 27/10-31/12 27/10-31/12 Siêu tiết kiệm Đặt vé
Phnom Penh Hà Nội 60 USD 27/10-31/12 27/10-31/12 Siêu tiết kiệm Đặt vé
Phnom Penh TP.Hồ Chí Minh 60 USD 27/10-31/12 27/10-31/12 Siêu tiết kiệm Đặt vé
Tokyo Hà Nội 15.000 JPY 04/12-31/12 04/12-31/12 Siêu tiết kiệm Đặt vé
TP.Hồ Chí Minh 04/12-31/12 04/12-31/12 Siêu tiết kiệm Đặt vé
Osaka Hà Nội 15.000 JPY 04/12-31/12 04/12-31/12 Siêu tiết kiệm Đặt vé
TP.Hồ Chí Minh 04/12-31/12 04/12-31/12 Siêu tiết kiệm Đặt vé
Nagoya Hà Nội 15.000 JPY 04/12-31/12 04/12-31/12 Siêu tiết kiệm Đặt vé
TP.Hồ Chí Minh 04/12-31/12 04/12-31/12 Siêu tiết kiệm Đặt vé
Fukuoka Hà Nội 15.000 JPY 04/12-31/12 04/12-31/12 Siêu tiết kiệm Đặt vé
TP.Hồ Chí Minh 04/12-31/12 04/12-31/12 Siêu tiết kiệm Đặt vé
Tokyo (Narita) Đà Nẵng 15.000 JPY 04/12-31/12 04/12-31/12 Siêu tiết kiệm Đặt vé
Bắc Kinh Hà Nội 990 CNY 11/10-31/12 11/10-31/12 Siêu tiết kiệm Đặt vé
Quảng Châu Hà Nội 550 CNY 11/10-31/12 11/10-31/12 Siêu tiết kiệm Đặt vé
Quảng Châu TP.Hồ Chí Minh 790 CNY 11/10-31/12 11/10-31/12 Siêu tiết kiệm Đặt vé
Thượng Hải Hà Nội 990 CNY 11/10-31/12 11/10-31/12 Siêu tiết kiệm Đặt vé
Seoul Hà Nội 465.700* KRW

27/10-14/12

27/10-14/12

Siêu tiết kiệm Đặt vé
Seoul TP.Hồ Chí Minh 465.700* KRW

27/10-14/12

27/10-14/12

Siêu tiết kiệm Đặt vé
Seoul Đà Nẵng 465.700* KRW

27/10-14/12

27/10-14/12

Siêu tiết kiệm Đặt vé
Busan Hà Nội 500.700* KRW

27/10-14/12

27/10-14/12

Siêu tiết kiệm Đặt vé
Hồng Kông Hà Nội 690 HKD 27/10-31/12 27/10-31/12 Siêu tiết kiệm Đặt vé
Hồng Kông TP.Hồ Chí Minh 690 HKD 27/10-31/12 27/10-31/12 Siêu tiết kiệm Đặt vé
Taipei Hà Nội 6.260 TWD 27/10-31/12 27/10-31/12 Siêu tiết kiệm Đặt vé
Taipei TP.Hồ Chí Minh 6.260 TWD 27/10-31/12 27/10-31/12 Siêu tiết kiệm Đặt vé
Kaohsiung Hà Nội 6.260 TWD 27/10-31/12 27/10-31/12 Siêu tiết kiệm Đặt vé
Kaohsiung TP.Hồ Chí Minh 6.260 TWD 27/10-31/12 27/10-31/12 Siêu tiết kiệm Đặt vé
London Hà Nội 149 GBP 27/10-17/12 27/10-31/12 Siêu tiết kiệm Đặt vé
London TP.Hồ Chí Minh 149 GBP 27/10-17/12 27/10-31/12 Siêu tiết kiệm Đặt vé
Paris Hà Nội 568* EUR 24/11-09/12 07/12-17/12 Siêu tiết kiệm Đặt vé
Paris TP.Hồ Chí Minh 571* EUR 24/11-09/12 07/12-17/12 Siêu tiết kiệm Đặt vé
Hà Nội Bangkok 19 USD 27/10-31/12 27/10-31/12 Siêu tiết kiệm Đặt vé
Hà Nội Kuala Lumpur 49 USD 27/10-30/11 27/10-30/11 Siêu tiết kiệm Đặt vé
Hà Nội Singapore 49 USD 27/10-30/11 27/10-30/11 Siêu tiết kiệm Đặt vé
Hà Nội Yangon 39 USD 27/10-31/12 27/10-31/12 Siêu tiết kiệm Đặt vé
Hà Nội Hồng Kông 99 USD 27/10-31/12 27/10-31/12 Siêu tiết kiệm Đặt vé
Hà Nội Taipei 159 USD 27/10-31/12 27/10-31/12 Siêu tiết kiệm Đặt vé
Hà Nội Kaohsiung 159 USD 27/10-31/12 27/10-31/12 Siêu tiết kiệm Đặt vé
Hà Nội Quảng Châu 49 USD 27/10-31/12 27/10-31/12 Siêu tiết kiệm Đặt vé
Hà Nội Bắc Kinh 99 USD 27/10-31/12 27/10-31/12 Siêu tiết kiệm Đặt vé
Hà Nội Thượng Hải 99 USD 27/10-31/12 27/10-31/12 Siêu tiết kiệm Đặt vé
Hà Nội Seoul 349 USD

27/10-14/12

27/10-14/12

Siêu tiết kiệm Đặt vé
Hà Nội Busan 349 USD

27/10-14/12

27/10-14/12

Siêu tiết kiệm Đặt vé
Hà Nội Tokyo 349 USD 27/10-31/12 27/10-31/12 Siêu tiết kiệm Đặt vé
Hà Nội Osaka 349 USD 27/10-31/12 27/10-31/12 Siêu tiết kiệm Đặt vé
Hà Nội Fukoka 349 USD 27/10-31/12 27/10-31/12 Siêu tiết kiệm Đặt vé
Hà Nội Nagoya 349 USD 27/10-31/12 27/10-31/12 Siêu tiết kiệm Đặt vé
Hà Nội London 299 USD 27/10-17/12 27/10-17/12 Siêu tiết kiệm Đặt vé
TP.Hồ Chí Minh Bangkok 19 USD 27/10-31/12 27/10-31/12 Siêu tiết kiệm Đặt vé
TP.Hồ Chí Minh Kuala Lumpur 29 USD 27/10-30/11 27/10-30/11 Siêu tiết kiệm Đặt vé
TP.Hồ Chí Minh Singapore 29 USD 27/10-30/11 27/10-30/11 Siêu tiết kiệm Đặt vé
TP.Hồ Chí Minh Yangon 99 USD 27/10-31/10 27/10-31/10 Siêu tiết kiệm Đặt vé
TP.Hồ Chí Minh Hồng Kông 49 USD 27/10-31/12 27/10-31/12 Siêu tiết kiệm Đặt vé
TP.Hồ Chí Minh Taipei 159 USD 27/10-31/12 27/10-31/12 Siêu tiết kiệm Đặt vé
TP.Hồ Chí Minh Kaohsiung 159 USD 27/10-31/12 27/10-31/12 Siêu tiết kiệm Đặt vé
TP.Hồ Chí Minh Jakarta 29 USD 27/10-24/12

27/10-19/12

29/12-31/12

Siêu tiết kiệm Đặt vé
TP.Hồ Chí Minh Tokyo 349 USD 27/1031/12 27/10-31/12 Siêu tiết kiệm Đặt vé
TP.Hồ Chí Minh Osaka 349 USD 27/10-31/12 27/10-31/12 Siêu tiết kiệm Đặt vé
TP.Hồ Chí Minh Fukoka 349 USD 27/10-31/12 27/10-31/12 Siêu tiết kiệm Đặt vé
TP.Hồ Chí Minh Nagoya 349 USD 27/10-31/12 27/10-31/12 Siêu tiết kiệm Đặt vé
TP.Hồ Chí Minh Quảng Châu 49 USD 27/10-31/12 27/10-31/12 Siêu tiết kiệm Đặt vé
TP.Hồ Chí Minh Bắc Kinh 99 USD 27/10-31/12 27/10-31/12 Siêu tiết kiệm Đặt vé
TP.Hồ Chí Minh London 299 USD 27/10-17/12 27/10-17/12 Siêu tiết kiệm Đặt vé
TP.Hồ Chí Minh Seoul 349 USD

27/10-14/12

27/10-14/12

Siêu tiết kiệm Đặt vé
TP.Hồ Chí Minh Busan 349 USD

27/10-14/12

27/10-14/12

Siêu tiết kiệm Đặt vé
Đà Nẵng Seoul 349 USD

27/10-14/12

27/10-14/12

Siêu tiết kiệm Đặt vé

Các giá khác
Lưu ý: - Không được phép hoàn vé, đổi đặt chỗ, đổi hành trình, kết hợp với các loại giá khác.
- Tùy thuộc vào tình trạng chỗ, các mức giá cao hơn có thể được áp dụng.

- Tham khảo các loại giá và điều kiện áp dụng.

(*) Giá vé chưa bao gồm thuế và lệ phí. Giá vé cho các hành trình từ Hàn Quốc và Pháp đi Việt Nam đã bao gồm thuế và lệ phí.


Liên hệ với chúng tôi

 Ngọc: 09 2323 8383
 Skype: ngoc.mang.vn
 
  Hằng: 09 2212 8383
 Skype: phongve27
 
  Thủy: 09 2332 8383
 Skype: HanoiTicket
  Quyên: 09 3722 8383
 Skype: Vietour.vn
  Huyền: 09 2722 8383
 Skype: dulich.mang
  Vân: +849 22222 849
 Skype: Vietcycle

bai dinh

Yến sào Hà Nội