e946daeb9746fd795b88d8d2de28aa25.jpg
8cee35881f642676472f3c55ee1694d8.jpg
afe44b0754630a3af1cdb228210ec9e0.jpg
6832087823a0818dbe13c8453b18d657.jpg
Vietnam Airlines

biểu giá khuyến mại nội địa của Vietnamairlines

 

BG

DEST

Benificial

ROUTE

OW/RT

Mức giá

FareBasis

Hiệu lực xuất vé

Hiệu lực khởi hành

Blackout date

Ðiều kiện xuất vé

VN141071F

NDI

FIT

HAN-BMV

OW

1,199,000

APXVNF

21/10/14-31/03/15

21/10/14-31/03/15

HAN-BMV: 22/02-01/03/15
BMV-HAN: 11/02-18/02/15

Hành trình hoàn thành muộn nhất 30/03/15

VN141071F

NDI

FIT

SGN-DLI

OW

666,000

APXVNF

21/10/14-31/03/15

21/10/14-31/03/15

Cụ thể theo biểu giá

Hành trình hoàn thành muộn nhất 30/03/15

VN141174F

NDI

FIT

SGN-HAN/THD/VII/HPH

VV

699,000

AOPXVNF

15/11/14-15/01/15

Fr SGN: 21/2-1/3/15
To SGN: 13/2-18/2/15

 

Không được nhân đôi cho giá RT

VN141174F

NDI

FIT

SGN-DAD/HUI/IUH

VV

499,000

AOPXVNF

15/11/14-15/01/15

Fr SGN: 23/2-2/3/15
To SGN: 11/2-18/2/15

 

Không được nhân đôi cho giá RT

VN141174F

NDI

FIT

SGN-BMV/NHA/PQC/PXU/DLI

VV

299,000

AOPXVNF

15/11/14-15/01/15

Fr SGN: 23/2-2/3/15
To SGN: 11/2-18/2/15

 

Không được nhân đôi cho giá RT

VN141177F

NDI

FIT

HAN-VII
SGN-NHA

VV

399,000

APXVNF

17/11-07/12/14

17/11/14-20/01/15

Cụ thể theo biểu giá

Hành trình hoàn thành muộn nhất 20/01/15. Giá RT bằng 2 giá OW

VN141177F

NDI

FIT

HAN-VCL
SGN-HUI/PQC/UIH

VV

499,000

APXVNF

17/11-07/12/14

17/11/14-20/01/15

Cụ thể theo biểu giá

Hành trình hoàn thành muộn nhất 20/01/15. Giá RT bằng 2 giá OW

VN141177F

NDI

FIT

HAN-TBB/BMV/UIH
SGN-VII

VV

999,000

APXVNF

17/11-07/12/14

17/11/14-20/01/15

Cụ thể theo biểu giá

Hành trình hoàn thành muộn nhất 20/01/15. Giá RT bằng 2 giá OW

VN141177F

NDI

FIT

SGN-VDH

VV

799,000

APXVNF

17/11-07/12/14

17/11/14-20/01/15

Cụ thể theo biểu giá

Hành trình hoàn thành muộn nhất 20/01/15. Giá RT bằng 2 giá OW

 


Liên hệ với chúng tôi

 Ngọc: 09 2323 8383
 Skype: ngoc.mang.vn
 
  Hằng: 09 2212 8383
 Skype: phongve27
 
  Thủy: 09 2332 8383
 Skype: HanoiTicket
  Quyên: 09 3722 8383
 Skype: Vietour.vn
  Huyền: 09 2722 8383
 Skype: dulich.mang
  Vân: +849 22222 849
 Skype: Vietcycle

bai dinh

Yến sào Hà Nội