e946daeb9746fd795b88d8d2de28aa25.jpg
8cee35881f642676472f3c55ee1694d8.jpg
afe44b0754630a3af1cdb228210ec9e0.jpg
6832087823a0818dbe13c8453b18d657.jpg
Vietnam Airlines

Vietnam Airlines lịch hoãn , hủy chuyến (ngày 13-01-2011)

VIETNAM AIRLINES XIN THÔNG BÁO :
STT Chuyến bay Ngày bay Từ Đến Giờ cũ Giờ mới
1 VN231 13/01/11 HAN SGN Bị thay đổi 18:00 18:50 13/01/11
2 VN233 13/01/11 HAN SGN Bị thay đổi 19:10 20:00 13/01/11
3 VN235 13/01/11 HAN SGN Bị thay đổi 20:10 21:00 13/01/11
STT Chuyến bay Ngày bay Từ Đến Bị thay đổi Giờ cũ Giờ mới
1 VN271 01-12-11 HAN BMV Bị thay đổi 18:00 01-12-11 18:50
2 VN219 19-01-11 HAN SGN Bị thay đổi 12:00 12:20 19-01-11
STT Chuyến bay Bị hủy Chuyến bay Ngày Giờ bay
1 VN213 19-01-11 HAN SGN Được chuyển sang VN757 19-01-11 6:30
STT Chuyến bay Ngày bay Từ Đến Bị hủy Chuyến bay Ngày Giờ bay
1 VN315 15/01/11 HAN DAD Được chuyển sang VN317 15/01/11 19:30
STT Chuyến bay Ngày bay Từ Đến Bị hủy Chuyến bay Ngày Giờ bay
1 VN317 13/01/11 HAN DAD Được chuyển sang VN315 13/01/11 19:05
2 VN317 14/01/11 HAN DAD Được chuyển sang VN315 14/01/11 19:05

Liên hệ với chúng tôi

 Ngọc: 09 2323 8383
 Skype: ngoc.mang.vn
 
  Hằng: 09 2212 8383
 Skype: phongve27
 
  Thủy: 09 2332 8383
 Skype: HanoiTicket
  Quyên: 09 3722 8383
 Skype: Vietour.vn
  Huyền: 09 2722 8383
 Skype: dulich.mang
  Vân: +849 22222 849
 Skype: Vietcycle

bai dinh

Yến sào Hà Nội